Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Belgische Rederscentrale betreurt dat onzekerheid blijft

3 min read

Rederscentrale betreurt dat onzekerheid blijft: Z.98 Op Hoop Van Zegen. Foto Padmos

Vlaams minister bevoegd voor visserij, Hilde Crevits, en haar team hebben er een lange nacht op zitten in een atypische december visserijministerraad. De EU-minsterraad was atypisch omdat er dit jaar een grote onzekerheid bijkwam: de gevolgen van de brexit.

De Europese Commissie heeft daarom aan de ministers voorgesteld om de quota 2021 slechts toe te kennen voor de eerste drie maanden van het jaar. Daarover is het tot een akkoord gekomen en dit betekent dat België 25% van de 2020-vangstmogelijkheden mag gebruiken in januari, februari en maart 2021. Ten laatste in maart zou de visserijministerraad zich dan buigen over de rest van het jaar.

De Rederscentrale heeft de besprekingen opgevolgd en aangebracht dat het niet evident is om de visserij in te plannen op deze basis. De activiteiten zijn seizoenaal, waardoor er voor sommige quota geen 25% nodig is de eerste drie maanden en voor andere volstaat die 25% niet. De minister heeft dit meegenomen en heeft bekomen dat een extra 10% van de 2020-quota overgedragen kunnen worden naar 2021 om dit op te vangen. Normaal gezien komen deze overdrachten pas later op het jaar, maar dit zal nu al op 1 januari toegepast kunnen worden.

Tevens is er de vaststelling dat de uitkomst van de december 2020 visserijministerraad niet is afgestemd met het nu derde land, het Verenigd Koninkrijk. Een EU-akkoord over de vangstmogelijkheden voor de eerste drie maanden van 2021 heeft geen invloed op de lopende onderhandelingen over een visserijakkoord – als onderdeel van een handelsakkoord – tussen de EU en het VK. Dit zijn dus heel wat akkoorden die er nog niet zijn, wat leidt tot onzekerheid.

De meest recente deadline voor een EU-VK-handelsakkoord was zondag 14 december, maar Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en premier Boris Johnson hebben toen besloten om de onderhandelaars nog wat meer tijd te geven en dit keer zonder nieuwe deadline. Momenteel wordt er dus nog verder gesproken over openstaande discussiepunten, waaronder visserij.

Geert De Groote, reder van de Z.98 Op Hoop Van Zegen en voorzitter van de Rederscentrale, zegt hierover: “Veel Vlaamse reders hebben het afgelopen jaar de stap gezet naar investeren in vernieuwing en ondertussen zijn zeven nieuwe vaartuigen in aanbouw. Dit zijn investeringen van vijf tot zeven miljoen euro per rederij, die bovenop de bestaande initiatieven tot verduurzaming komen van gans de sector. We verdienen het niet om zo lang in onzekerheid over de nabije toekomst te moeten leven”.

Over de december visserijministerraad voegde Geert toe: “We appreciëren de steun en de dossierkennis van de minister en haar team om een werkbare situatie te bekomen voor de Vlaamse visserij vanaf 1 januari 2021. Haar steun aan onze vraag naar een duurzame oplossing voor de visserijproblematiek door de brexit blijft ook nodig. Daar zitten we ook op één lijn over het standpunt dat de duurzaamste oplossing voor iedereen biedt, ook voor het VK: een overeenkomst die zo dicht mogelijk bij de huidige toegang tot elkaars visgronden en de huidige verdeelsleutel voor de vangstmogelijkheden ligt. Het succes van het akkoord op de ministerraad dat goed is voor de Vlaamse visserij, blijft afhangen van een akkoord over visserij met de Britten over activiteiten in hun wateren”. [Persbericht Rederscentrale 17-12-2020]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *