Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Randmeren worden miljoenen palingen rijker

2 min read

Glasaaltjes, foto Dupan

De Randmeren krijgen er op woensdag 3 maart 2,5 miljoen jonge palingen bij. Vanuit het historische Elburg wordt een deel ervan uitgezet vanaf twee vissersboten. De jonge palingen worden per vrachtwagen uit Frankrijk aangevoerd. Op de kade worden ze gewogen en geteld, waarna ze in de natuur worden vrijgelaten. Stichting DUPAN nodigt u om hierbij aanwezig te zijn, tussen 11.00 en 12.30 uur.

De uitzet van deze uitzonderlijk grote hoeveelheden jonge palingen (glasaal) is mogelijk door de gestegen aanwas van glasaal aan de Europese kusten. Sinds 2011 neemt de hoeveelheid glasaal aan de Europese kusten weer toe (ICES-rapport 2019), na decennia van achteruitgang. Omdat de Nederlandse kusten ondoordringbaar zijn voor de jonge palingen, wordt een deel van de glasaal zie zich in Frankijk massaal ophoopt, in Nederland uitgezet.

In Elburg worden de palingen uitgezet door de Elburgse beroepsvissers Aart Jan van Triest en Henk Westerink vanaf de kotter EB68, met assistentie van Henk Timmer van de kotter HK3. Er wordt in totaal rond de 800 kilo glasaal uitgezet in de Randmeren. Dat zijn ongeveer 2.500.000 jonge palingen.

De uitzet van de jonge palingen is op woensdag 3 maart, om 11:00 uur, in Elburg, aan het Drontermeer in Gelderland.

11:00 uur: Uitladen glasaal, tellen, wegen, controleren

11:30 uur Uitzet van de glasaal vanaf de visserskotter (meevaren is mogelijk met aanmelding)

12:00 – 12.30 uur Einde programma

Adres: Nabij Havenkade 39, 8081 GR Elburg

Dit voorjaar worden er op verschillende plaatsen in Nederland jonge palingen uitgezet. Naar verwachting zullen rond de 3 miljoen jonge palingen de natuur versterken. Bij deze aantallen wordt in veel uitzetgebieden de maximale hoeveelheid voor herbevolking bereikt (meer paling kan in die gebieden niet leven). De gebieden die voor herbevolking zijn geschikt, zijn geselecteerd door de overheid.

Wanneer de glasalen tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vrijuit naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargasso Zee voor nageslacht te zorgen.

De glasaaltjes zijn afkomstig uit Frankrijk. In Elburg wordt de glasaal uitgeladen, gewogen en gecontroleerd op kwaliteit. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Deze uitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van LNV. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij.

Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund (ESF®) en gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen.

Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit het ESF-fonds in het over de dijk helpen van geslachtsrijpe paling en in gericht wetenschappelijk onderzoek.

Wilt u de uitzet op 3 maart bijwonen, of wilt u meer informatie, meld u dan aan, of neem contact op met Norbert Jeronimus. E-mail njeronimus@dupan.nl, of tel. 06 539 539 59. Corona-regelgeving Uiteraard dragen wij zorg voor naleving van de Corona-regelgeving van de overheid. Wij hanteren het volgende protocol: – Aanmelding vooraf – 1,5 meterafstand tussen aanwezigen – Geen handen schudden – Mondkapje verplicht

[Dit is een origineel bericht van Stichting DUPAN]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *