Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Biodiversiteit denken slaat door in nadeel visserij

2 min read

Gevleugelde biodiversiteit, Jan-van-gent(en), Zeemeeuw met schar: Foto EMK

De EU heeft een Biodiversiteits-actieplan gemaakt. Dat plan legt de lat voor natuurbescherming op 30% beschermde gebieden in 2030, waarvan 10% ‘strikt’ beschermd is. Daar mag dus helemaal niks.

Afgelopen week nam VisNed deel aan de EU Marine Expert Group die over dit onderwerp vergaderde. Aan het einde van anderhalve dag overleg was de conclusie: visserij is een makkelijk doelwit en wordt nog verder gemarginaliseerd.

De trend dat het dagelijks leven vervreemdt van leven van en met de natuur zet door. Melk komt uit een pak. Vlees uit een plastic bakje in de supermarkt.

Niemand wil er bij het eten van een hamburger aan herinnerd worden dat daarvoor een koe is doodgemaakt en spreek bij natuurbescherming vooral niet van faunabeheer.

Van het online gezelschap waren slechts drie vertegenwoordigers van de visserij. De overige 65 aanwezigen vertegenwoordigden de lidstaten en NGO’s. Die waren het allemaal eens: Door visserij te beperken denken ze de natuur te versterken.

Omdat visserij zo zichtbaar is bemoeid iedereen zich er mee en omdat de sector beperkt van omvang is, is zij een makkelijke prooi. Je hebt immers veel groene aandacht en het effect van je daden is niet controleerbaar. Net als bij Windenergie: iedereen is voor, maar niet in de buurt. Zet die molens op zee, uit het zicht.

Toen de Maasvlakte werd aangelegd moest een gebied gesloten worden voor visserij om de natuur te compenseren. Na tien jaar is onderzocht of die maatregelen een meetbaar effect hadden. Er kon geen duidelijk verschil gemeten worden tussen de situatie van de zeebodem voor de sluiting en tien jaar na de sluiting.

Dan lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat visserij geen impact heeft. Maar de reactie is precies omgekeerd: volgens de NGO’s en groene lobby is het natuurdoel niet gehaald en dus moet er serieus over worden nagedacht om nog meer gebied voor visserij te sluiten. Te gek voor woorden, alsof de medicijnen niet aanslaan en de dokter besluit de dosis te verhogen met fatale gevolgen.

VisNed blijft wel aan die overleggen deelnemen. Alleen aan tafel kunnen argumenten worden aandragen voor een nuchtere benadering die wel effect sorteert. [Nieuwsbericht VisNed 04 maart 2021]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *