Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Negentien garnalenvissers Waddenzee laten zich uitkopen

1 min read

Een Garnalenkotter op de Waddenzee

Negentien garnalenvissers hebben de afgelopen maand hun visvergunning aangeboden voor de opkoopregeling van het Waddenfonds. Met de uitkoop van vergunningen kunnen delen van de Waddenzee worden gesloten voor de garnalenvisserij.

Garnalenvissers die vissen in de Waddenzee, hebben hun vergunning bij het Waddenfonds aan kunnen bieden voor opkoop. In totaal is er voor de Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenfonds 10 miljoen Euro beschikbaar.

Het opkopen van vergunningen moet de garnalenvisserij meer toekomstperspectief bieden in de niet gesloten gebieden. Ook zorgt deze warme uitkoop van de vissersvloot voor meer toekomstperspectief voor de garnalenvissers die door willen gaan.

De komende tijd beoordeelt het Waddenfonds welke vissers in aanmerking komen voor de opkoopregeling. Op dit moment zijn er 89 geldige vergunningen voor de garnalenvisserij in de Waddenzee in omloop.

Het totale bedrag van de aangeboden vergunningen bedraagt € 10,3 miljoen. “We zijn blij met de grote belangstelling voor de regeling”, aldus voorzitter Cees Loggen van het Waddenfonds. “Voor alle partijen is dit een goed resultaat.’’

De regeling moet ertoe leiden dat naar schatting 11,3 % van de visgronden voor garnalen in de Waddenzee wordt gesloten. Omgerekend gaat het om een oppervlakte van ruim 9.300 hectare. De opkoopregeling vloeit voort uit afspraken tussen overheden en visserij- en natuurorganisaties die hierover in het Convenant Viswad afspraken hebben gemaakt.

Het Waddenfonds is in 2007 opgericht voor een periode van twintig jaar. In totaal besteedt het fonds in die periode 600 miljoen euro om de natuur in het Waddengebied te versterken, maar ook de plaatselijke economie. [Bron]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *