Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Zienswijzenprocedure Programma Noordzee 2022-2027

1 min read

Zienswijzenprocedure Programma Noordzee 2022-2027

Het Programma Noordzee, inclusief de bijlage Mariene Strategie deel 3 (programma van maatregelen) is integraal onderdeel van het Nationaal Waterprogramma (NWP) 2022-2027.

Van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021 kan iedereen een zienswijze naar voren brengen over het gehele Nationaal Waterprogramma, en daarmee het Programma Noordzee 2022-2027. Ook kunt u een zienswijze indienen op het milieueffectrapport (incl. Passende beoordeling) behorende bij dit Programma.

Het Programma Noordzee 2022-2027 in vogelvlucht

Het Programma Noordzee gaat over de ruimtelijke indeling van de Noordzee en het bereiken van de goede milieutoestand – in één van de intensiefst gebruikte zeeën ter wereld. De centrale opgave voor het Programma Noordzee 2022–2027 is om de juiste maatschappelijke balans te vinden in de ruimtelijke ontwikkeling van de Noordzee. Die ontwikkeling moet efficiënt en veilig zijn en passen binnen de randvoorwaarden van een gezond ecosysteem…

Lees hier verder op het Noordzeeloket van de Rijksoverheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *