Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Zonnepanelen op zee mogen niet leiden tot nieuwe beperkingen voor vissers

2 min read

Zonnepanelen op zee tussen offshorewindparken mogen niet leiden tot nieuwe beperkingen voor de visserij. Dat stellen Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland naar aanleiding van vragen uit Provinciale Staten.

Statenleden Joan van Burg en Hans Rottier van de SGP wilden van Gedeputeerde Staten weten of zij de realisatie van zonnepanelen op zee onwenselijk vinden vanwege de toch al beperkte ruimte voor vissers. Dit meldt Solarmagazine hier.

Visbestekken

‘Vanwege het verlies aan goede visbestekken is en wordt de visserijsector flink benadeeld door de realisatie van windparken op de Noordzee’, stelt het dagelijks bestuur van de provincie Zeeland. ‘Wij zijn van mening dat primair de vissers, als direct gedupeerden, betrokken dienen te worden bij de ontwikkeling van activiteiten binnen de parken. Dat is de reden dat wij samen met 4 visserijorganisaties participeren in het project Vissen met de Wind. Wij zijn op voorhand niet tegen zonnepanelen op zee of onderzoek ernaar, maar wel wanneer ze zouden leiden tot nieuwe beperkingen voor vissers.’

Geen invloed

Verder melden Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten geen invloed te hebben op het feit of er zonnepanelen op zee geplaatst worden. ‘Dit is aan de rijksoverheid. Overigens staan zonnepanelen op de Noordzee nog in de kinderschoenen. Wij hebben niet begrepen dat er op korte termijn al initiatieven zijn.’

Ook de provinciale zonneladder heeft hier geen invloed. ‘Het zonne-energiebeleid voor de provincie Zeeland (niet de Noordzee) kent geen volgtijdelijkheid. Primair richt het zich op de daken, maar aanvullend zien wij ook mogelijkheden voor onder andere zon op water. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de belangen van onder andere visserij, recreatie en natuur.’ [Bron]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *