Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Brexitfonds lijkt toch goed uit te pakken voor Nederlandse visserij

2 min read

De verdeelsleutel van het Brexitfonds ziet er weer iets rooskleuriger uit voor de Nederlandse visserijsector. Zuidelijke lidstaten wilden ten koste van o.a. Nederland meer geld, maar “gelukkig lijkt dit enigszins mee te vallen”, aldus Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie).

De Visserijcommissie van het Europees Parlement stemde ongeveer een maand geleden voor een nieuwe rekenmethode van de Franse christendemocraat François-Xavier Bellamy die daarmee probeerde meer geld voor Zuid-Europese landen vrij te krijgen.

Europarlementariër Peter van Dalen was hier op tegen: ‘‘In de visserijcommissie zagen we de veelgenoemde Europese gedachte van solidariteit niet. Veel zuidelijke landen wilden meer Europees geld voor Brexitschade, wat ten koste zou gaan van landen zoals Ierland en Nederland. De Europese Commissie had een zorgvuldige berekening gemaakt die evenwichtig is en juist rekent met de visserij die het hardst wordt getroffen. Dat gaat om de visserij in de Noordzee, de Ierse zee en de Baltische zee.”

De Commissie Regionale Ontwikkeling is echter de verantwoordelijke commissie voor het wetsvoorstel in het Europees Parlement. Twee andere commissies  waaronder de Visserijcommissie – mochten alleen maar een zogenoemd advies uitgeven. Toch leefde de zorg dat de verdeelsleutel ten gunste van Frankrijk aangepast zou worden, aangezien de twee adviserende rapporteurs daar vandaan komen.

Zowel de Commissie Regionale Ontwikkeling en de lidstaten in de Raad kwamen echter tot het uitgangspunt dat de impact van de Brexit anders moeten worden berekend. Zo zou vooral gekeken moeten worden naar de waarde van alle gevangen vis in de wateren van het Verenigd Koninkrijk (VK), de grootte van alle handel van de lidstaat met het VK en de bevolkingsaantallen van de maritieme grensgebieden met het VK.

Wel maakt Van Dalen zich zorgen over het versoepelen van de staatssteunmaatregelen: “Nederlandse Europarlementariërs hebben in de Visserijcommissie gepleit voor versoepeling van de staatssteunmaatregelen, om zo directe compensatie te kunnen bieden aan vissers. De Raad en de uiteindelijke parlementaire positie houden hier helaas geen rekening mee. Dat is echt een gemis.”

De finale onderhandelingen tussen het Parlement en de Raad mogen van start gaan aangezien er geen bezwaar aangevraagd is in de Plenaire vergadering van het Europees Parlement. Dit betekent dat er in principe eind juni een akkoord zou kunnen zijn. Van Dalen vindt het belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt voor de vissers: “Hoe eerder, hoe beter. Dit instrument is van groot belang om de hardste klappen van de Brexit op te kunnen vangen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *