Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Werkbezoek Eurocommissaris en DG Europese Commissie

3 min read

KIMO-voorzitter Dinjens geeft het NLFishing for litter project symbolisch door aan minister van Nieuwenhuizen en EU commissaris Sinkevicius. Foto KIMO NL en BE via twitter @KIMONLBE

Op 20 en 21 mei 2021 werden in Den Helder de European Maritime Days gehouden, een internationaal event over ontwikkelingen op zee en de maritieme (‘blauwe’) economie. In dit kader waren Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius en DG Charlina Vitcheva in Nederland.

Zij zijn door de Helderse en Texelse vloot warm ontvangen en hebben van jonge vissers te horen gekregen waar het Europese beleid knelt en eventuele kansen liggen.  Een uitgebreider verslag in Visserijnieuws volgende week.

De Eurocommissaris is vergelijkbaar met de Minister van LNV, een politiek boegbeeld van DG MARE het departement dat gaat over zeeën en oceanen (en dus ook visserij). De DG is de directeur van de Europese ambtenaren bij DG MARE.

Beide dus hooggeplaatste personen die veel invloed hebben in de koers van het Europese beleid. Voor VisNed een goede kans om aan te kaarten wat de gevolgen zijn van deze koers en zo onder meer dieper in te gaan op onder meer de aanlandplicht, de gevolgen van offshore windparken en het pulsverbod.

Werkbezoek Eurocommissaris Sinkevičius

Sinkevičius arriveerde op donderdagochtend vroeg bij de Visafslag in Den Helder, waar hij eerst een rondleiding kreeg inclusief uitleg over het probleem met de aanlandplicht. Ook kon een blik in de Fishing for Litter bak niet ontbreken, om te laten zien welke grote prestatie Nederlandse vissers leveren aan het opruimen van de zee.

Na deze informatieve rondgang op de werkvloer, gingen Henk Bais (TX-43) en Cor Vonk (TX-1) met de Eurocommissaris in gesprek. Het was een gesprek op hoofdlijnen, waarbij Sinkevičius zelf aan gaf dat het beleid vergroent en windparken een realiteit zijn en een Europese ambitie waar we anno 2021 mee te maken hebben.

Hij gaf, naar aanleiding van de getoonde kaarten wel aan dat hij begreep dat de situatie voor de Nederlandse vloot erg knellend is en er gezocht moet worden naar balans en perspectief. Naast de Eurocommissaris en zijn medewerkers, was Johan Osinga vanuit het Ministerie van LNV aanwezig. Ook visserman Jaap Bakker (HD-27) was van de partij.

Werkbezoek DG Charlina Vitcheva

Op de vrijdag vond het werkbezoek met mw. Vitcheva plaats, ook georganiseerd door Pim Visser en Sarah Verroen. Als DG is zij inhoudelijk nauw betrokken bij de totstandkoming van het visserijbeleid en ondanks de relatief korte tijd als DG bleek ze inhoudelijk erg goed ingevoerd in de materie.

In tegenstelling tot Sinkevičius voer Vitcheva na het bezoek aan de afslag met de TX-3 van Van der Vis mee naar Texel, waar ze in gesprek ging met Koos Boersen en Cor Vonk. Ook Maarten Drijver en de pelagische reders (Gerard van Balsfoort) waren bij dit gesprek, evenals directie en MT van het Ministerie van LNV.

Het gesprek met de Texelse jonge vissers was betrokken, inhoudelijk en Vitcheva nam uitgebreid de tijd om te horen hoe het beleid in de praktijk uit werkte.

Ze was realistisch over puls, begreep de frustratie en teleurstelling, maar gaf aan dat puls echt de komende jaren verkeken is gezien de politieke stellingname en men wel door moet. Tegelijk nam ze de zorgen serieus en gaf aan nauw contact te willen onderhouden om zo beleid en de werkvloer beter op elkaar aan te laten sluiten.

VisNed kijkt terug op een geslaagd bezoek en we zien uit naar korte lijnen en goed contact. [Nieuwsbericht VisNed 27 mei 2021]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *