Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Een Vandaag: Windmolenparken Noordzee kwetsbaar voor terrorisme en sabotage

2 min read

Windmolenparken Noordzee kwetsbaar voor terrorisme en sabotage

De beveiliging van Nederlandse windparken op de Noordzee schiet tekort. Ze zijn kwetsbaar voor sabotage, staat in een advies van kennisinstituut HCSS aan de Marine en Kustwacht. Verontrustend, want we zijn steeds afhankelijker van stroom van deze parken.

“Dit is een zaak van nationale veiligheid”, zegt directeur Frank Bekkers van het The Hague Center for Strategic Studies (HCSS), een onafhankelijk kennisinstituut. “We bouwen vitale infrastructuur steeds verder en meer op zee, maar we zijn de veiligheid vergeten. En dat is verontrustend.” Hij doelt op de conclusies die worden getrokken in het HCSS-onderzoek High Value of the North Sea, dat werd uitgevoerd in opdracht van de Koninklijke Marine en de Kustwacht.

‘Moedwillige dreigingen’

Het aantal windmolenparken in de Noordzee groeit snel: tegen 2030 zijn we zelfs voor 40 procent afhankelijk van elektriciteit die daar wordt opgewekt. Maar bij de bouw van windmolenparken is volgens Bekkers onvoldoende gedacht aan ‘moedwillige dreigingen’. Daarmee wordt bedoeld: andere landen die kwaad willen, criminaliteit en terrorisme.

En dat is vreemd, want bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) staat de Nederlandse elektriciteitsvoorziening bovenaan, als het gaat om ‘vitale infrastructuur’ die goed beschermd moet worden.

‘Verantwoordelijk organisatie ontbreekt’

“Bij sabotage valt de koelkast uit, het licht, de fabriek valt stil. Daarmee staat heel Nederland feitelijk stil”, zegt Bekkers. Daarmee lopen we volgens hem een groot risico.

“Op land hebben we de beveiliging geregeld, met Veiligheidsregio’s en burgemeesters die verantwoordelijk zijn. Zo’n organisatie ontbreekt voor de veiligheid op de Noordzee. Terwijl de dreiging daar vergelijkbaar is.” Onder een reportage door Eén Vandaag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *