Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Dirk Kraak: “Onbetrouwbaar ICES-advies. Leg vooral meer vispassages aan.”

2 min read

Dirk Kraak, voorzitter van het EMK tijdens de vissersactie op de Afsluitdijk

Dirk Kraak, voorzitter van vissersactieorganisatie EMK, nam het laatste negatieve palingvangstadvies van ICES onder de loep. Zijn conclusie: “Er is voor dat rapport bar weinig betrouwbare informatie aangeleverd.”

Noordzeevisser Kraak (BRA-7), woonachtig in Den Helder, is bekend met de palingvisserij. Afgelopen zomer nog werden de banden aangehaald. Eigenaren en bemanning van zo’n vijftien palingkotters namen in augustus deel aan de EMK-vissersactie van garnalenvissers en Noordzeevisser aan de Afsluitdijk. Palingkotters hingen trots de EMK-vlag in top en konden ervaren dat je samen sterker staat als overheden, onderzoekers en ngo’s je het werken onmogelijk willen maken.

MEER VISPASSAGES

Kraak nam dan ook even de tijd voor de zoetwaterbroeders om het ICES-advies te lezen. Hij zegt: “Dat de vangstcijfers op het IJsselmeer en binnenwateren de laatste tien jaar geen dramatisch dalende trend laten zien – volgens de visserspraktijk eerder het tegenovergestelde – zegt genoeg. Een verbod op palingvisserij zal de Nederlandse aalstand dan ook echt niet verbeteren. Het beschermen en faciliteren van intrekkende glasaal biedt meer soelaas. Leg dus vooral meer vispassages aan.”

GEBREKKIGE CIJFERS

“Ik vraag me ook hardop af waar het ICES-advies eigenlijk op is gebaseerd. Er is maar weinig betrouwbare informatie aangeleverd door EU-landen. De Deense en Nederlandse cijfers zijn nog het betrouwbaarst en die zijn eigenlijk gebaseerd op vangstsuccessen. Daaruit blijkt gewoon dat de Nederlandse aal het prima doet. Het Nederlandse aalbeheer blijkt dus te werken in onze wateren.”

CONTINUEER NATIONAAL BELEID

“Nederlandse palingvissers kunnen met continuering van nationaal beleid gewoon doorvissen op aal. Er trekt genoeg schieraal Nederland uit. En aal is gebiedstrouw. Na de paai komt jonge glasaal terug naar het oude leefgebied. Dat is het bewijs dat landen die het goed doen, worden beloond.”

Tekst: Michel Verschoor via Facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *