Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Koken van levende kreeften kan in het VK worden verboden

3 min read

Het levend koken van kreeften kan worden verboden als ministers handelen naar een door de overheid in opdracht gegeven rapport waarin is vastgesteld dat schaaldieren gevoelens hebben.

De studie, uitgevoerd door experts van de London School of Economics (LSE), concludeerde dat er “sterk wetenschappelijk bewijs was dat tienpotige schaaldieren en koppotige weekdieren gevoelig zijn”.

De bevinding volgt op een ruzie over de wet op het dierenwelzijn (sentience), die alle gewervelde dieren – dieren met stekels – erkent als levende wezens. De Conservative Animal Welfare Foundation presenteerde haar eigen rapport aan de regering, met het argument dat schaal- en weekdieren ook gevoelens hebben.

Dit leidde ertoe dat de UK ministers opdracht gaven tot een onafhankelijke beoordeling van het bewijsmateriaal. Na analyse van de uitgebreide onderzoeksinzendingen gedurende een aantal maanden, heeft het collegiaal getoetste LSE-rapport geconcludeerd dat er sterk wetenschappelijk bewijs is van het gevoel bij tienpotige schaaldieren en koppotige weekdieren, en beveelt het aan om ze op te nemen in de dierenbeschermingswetgeving.

Als ze zouden worden opgenomen, zou de voorgestelde wetgeving in het wetsvoorstel hen kunnen beschermen tegen een pijnlijke dood.
Onderzoek toont aan dat tienpotige schaaldieren opioïde receptoren hebben en op opioïde pijnstillers reageren op dezelfde manier als gewervelde dieren, wat sterk aangeeft dat ze pijn voelen. Hun reactie op lichamelijke aanvallen, zoals proberen te ontsnappen aan kokend water, is een verder bewijs van hun vermogen om te lijden. Er is een groot aantal onderzoeken waaruit blijkt dat koppotigen complexe hersenen en zenuwstelsel hebben, en in staat zijn om te leren en onaangename ervaringen zoals elektrische schokken te vermijden, om problemen op te lossen en gereedschap te gebruiken.

Verschillende andere landen bieden deze soorten bescherming in de wetgeving inzake dierenwelzijn, waaronder Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk en delen van Italië en Duitsland.

Zac Goldsmith, de minister van dierenwelzijn, zei: “Het VK heeft altijd het voortouw genomen op het gebied van dierenwelzijn en ons actieplan voor dierenwelzijn gaat nog verder door onze plannen uiteen te zetten om enkele van de sterkste beschermingen ter wereld voor huisdieren in te voeren, vee en wilde dieren.

“De wet inzake dierenwelzijn biedt een cruciale garantie dat bij het ontwikkelen van nieuwe wetten terecht rekening wordt gehouden met dierenwelzijn. De wetenschap is nu duidelijk dat schaal- en weekdieren pijn kunnen voelen en daarom is het niet meer dan terecht dat ze onder deze essentiële wetgeving vallen.”

Campagnevoerders juichen de stap toe. Claire Bass, uitvoerend directeur van Humane Society International/UK zei: “De erkenning in de wet dat dieren zoals kreeften en octopus gevoelig zijn, is een zeer welkome bevestiging dat dit wetsvoorstel door de wetenschap wordt ondersteund.

“Het is van cruciaal belang dat het gevoel van dieren niet subjectief wordt bepaald op basis van politieke, economische of culturele voorkeur of gemak, maar dat het wordt bepaald op basis van feiten, en het LSE-rapport laat op dat vlak geen ruimte voor twijfel.

“Dit is een belangrijke eerste stap naar een meer respectvolle behandeling van deze geweldige dieren. Omdat we weten dat ze in staat zijn te lijden, kunnen we de wetgevende macht niet de ogen sluiten voor een aantal van de afschuwelijke dingen die hen worden aangedaan, zoals ze in stukken hakken of levend koken. We kijken ernaar uit om samen te werken met de overheid, de industrie en wetenschappers om tot humane oplossingen te komen en deze te implementeren.”

Juliette Booker van Crustacean Compassion zei: “We zijn erg blij dat LSE het ermee eens is dat dieren zoals krabben en kreeften pijn kunnen ervaren, en we juichen Defra toe voor de opdracht voor deze baanbrekende beoordeling. De regering heeft nu alle informatie die ze nodig hebben om dierenwelzijn geschiedenis te maken, en we dringen er bij hen op aan om onmiddellijk stappen te ondernemen om tienpotigen en koppotigen te beschermen in de dierenwelzijnswetgeving.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *