Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

De Wereld op z’n kop, Groene lobby ondermijnt voedselvoorziening

4 min read

Dat het er voor de visserij niet makkelijker op wordt, staat wel vast.

De groene lobby ondermijnt de voedselvoorziening en staat intussen toe dat onze zeeën op grote schaal worden vernietigd – uit naam van ‘het klimaat’. Groene ngo’s ontpoppen zich zo langzamerhand als het nieuwe kwaad.

Door Willem den Heijer

‘Wat er nog allemaal gaat gebeuren’, vraagt iedereen in de visserij zich voortdurend af. Opvarenden zowel als eigenaren en rederijen. Dat het er voor de visserij niet makkelijker op wordt, staat wel vast. De Noordzee is veel te populair en wordt volledig uitgebuit en geïndustrialiseerd. Plannen om pontons met zonnepanelen op zee aan een anker vast te leggen krijgen steeds meer vorm. Gesprekken om rondom windparken een transformatoreiland in ‘zeereservaat’ Doggersbank te formeren gaan ook door en ondertussen komen er steeds meer partijen om de hoek kijken om te zien wat er op zee allemaal mogelijk is, met overheidssubsidie. De gekte houdt nog wel even aan; van natuurgebied tot bouwput.

40.000 ngo’s!

Volgens Hoogleraar Strategisch Leiderschap aan Nyenrode Business Universiteit, die zich in zijn onderzoeksprojecten richt op de transformatie van bedrijven, sectoren en samenlevingen als gevolg van digitale technologieën, zijn er inmiddels grofweg 40.000 ngo’s actief.  Zij hebben een geschat gezamenlijk budget van 25 tot 30 miljard euro. De Wit concludeert dat deze organisaties een steeds belangrijkere rol spelen in nationale en internationale besluitvorming. Ofwel; deze ngo’s dicteren welhaast de overheden, waar ook al vele topambtenaren rondlopen die een ngo-achtergrond hebben. Zij hebben dan doorgaans enkele jaren voor milieuorganisaties gewerkt.

Sleutelposities

Dat zijn doorgaans mensen die nauwelijks of nooit voor een commercieel bedrijf hebben gewerkt en daar dus ook geen affiniteit mee hebben. Als meer dan de helft van de Kamerleden en topambtenaren op sleutelposities enige jaren werkzaam zouden zijn geweest in doorsnee commerciële bedrijven, dan waaide er een compleet andere wind. Maar dat is helaas niet zo. Ondertussen spelen ngo’s en overheid elkaar het balletje toe. Ze krijgen vaak ook gelden van diezelfde overheden. En verder heb je nog de gulle donaties van angstige burgers die lid zijn van onder andere Greenpeace, het Wereldnatuurfonds of een andere grote ngo.

Groene petitie

Volgens milieuclubs als Oceana, Our Fish en Seas at Risk is de toepassing van netten die over de bodem gesleept worden de meest schadelijke vangstmethode voor het milieu en het klimaat.  Deze milieuclubs hebben in december 2021 de Europese Commissie gevraagd om een verbod op bodemsleepnetten in de EU. De genoemde milieuorganisaties zijn van mening dat sleepnetten over de bodem in Europese wateren verantwoordelijk zijn voor vijftig procent van de aantasting van de zeebodem. De organisaties overhandigden in Brussel een door 150.000 burgers ondertekende petitie aan Eurocommissaris Sinkevičius (Milieu, Oceanen en Visserij) aan, waarin ze de Europese Unie oproepen destructieve visserijpraktijken geleidelijk af te schaffen.

Inpakken

De milieuorganisaties willen dat het verbod op bodemsleepnetten wordt opgenomen in wetgeving over de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen. Een woordvoerder van Seas at Risk laat weten dat destructieve visserijtechnieken zoals bodemsleepnetten zowel binnen als buiten beschermde gebieden op zee verboden moeten worden. ‘Om de biodiversiteit te beschermen en toekomstige generaties van kleinschalige vissers en kustgemeenschappen kansen te geven. Visserij met een lage impact is meer dan nodig’, aldus de woordvoerder. Nou, dan bekruipt je toch het gevoel dat je ongewenst bent op zee. Dat betekent dat ook de garnalenvisserij, welk segment tot de kleinschalige visserij behoort, straks kan inpakken als Brussel hier werk van maakt.

Natuurproducten

“Al die medewerkers van organisaties die nu zogenaamd de zee moeten redden hebben nog nooit een stukje zout water gezien,” reageerde de verbolgen Noordzeevisser Jan Steven Korf deze week op de groene anti-sleepnetlobby in Brussel. “Vissers die al sinds mensenheugenis op zee een boterham verdienen, worden door activisten weggezet als criminelen. En nu denken zij te beslissen over onze toekomst als visser mannen, aanvoerders van niet-gemanipuleerde natuurproducten vis en garnalen die in onze maatschappij op eenzame hoogte staan in het voedselaanbod.”

Lasterlijke uitspraken

Korf vervolgt: “Het is te zot voor woorden dat we ons dat laten aanleunen. We zouden deze organisaties stuk voor stuk voor een rechtbank moeten dagen voor lasterlijke uitspraken. Mijn bloeddruk stijgt als ik lees wat er over onze visserij gezegd wordt. Maar we laten het ook allemaal maar over ons heen komen. En nu zagen ze opnieuw aan onze stoelpoten omdat ze denken een zee te redden die allang gered is door allerlei visserij-afspraken, quotamaatregelen en visserijbeperkingen.”

Kottervloot

De Nederlandse kottervloot, net als die van het Verenigd Koninkrijk, België en Denemarken, is grotendeels afhankelijk van de sleepnetvisserij over de bodem. Indien Brussel de milieuclubs tegemoetkomt, dan zal de Nederlandse kottervloot zwaar worden getroffen en zal dat ongetwijfeld zijn uitwerking hebben op jongeren die van plan waren om in vaders voetsporen te treden. Het enthousiasme om naar de visserijschool te gaan, zal nog verder slinken.

Kapsones

Milieuorganisaties krijgen steeds meer kapsones en pakken alles aan om de visserij de nek om te draaien. Een batterij-eiland op de Doggersbank tussen windparken, overbodige zeeboerderijen die concurrentie om voedsel bij bestaande organismen veroorzaken, het ongegeneerd pushen van fabrieksmatige Vega producten en straks honderden pontons met zonnepanelen en honderdduizend windmolens op zee, zijn allemaal geen probleem. Het is de wereld op z’n kop.

Bron: EMK-vissers via Facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *