Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

EU en VK bereiken akkoord over vangstmogelijkheden 2022

2 min read

De GY 127 binnenkomende te IJmuiden. Foto: Fishery And Maritime photography

Gisteren hebben de EU en het Verenigd Koninkrijk een akkoord bereikt over de vangstmogelijkheden voor 2022. Deze overeenkomst heeft betrekking op alle gedeelde en gezamenlijk beheerde visbestanden in de wateren van het VK en de EU.

Dit is het resultaat van het jaarlijkse overleg over de vangstmogelijkheden tussen de EU en het VK in het kader van de handels- en samenwerkingsovereenkomst (TCA) tussen de EU en het VK, dat plaatsvond tussen 11 november en 20 december.

De overeenkomst inzake het beheer van gedeelde bestanden stelt de visserijrechten van de EU-vloten en die van de Britse vloot in zowel de EU-wateren als de Britse wateren tot eind 2022 veilig, zoals in de TCA is bepaald. In de overeenkomst worden de totaal toegestane vangsten (TAC’s) voor 65 gedeelde visbestanden voor 2022 vastgesteld.

De overeenkomst is gebaseerd op het beste beschikbare wetenschappelijke advies over de toestand van de visbestanden, dat wordt verstrekt door de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES). In de overeenkomst wordt rekening gehouden met belangrijke duurzaamheids- en beheers beginselen, zoals de maximale duurzame opbrengst (MDO) en de voorzorgs aanpak, die centraal staan in het gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU en in de visserijbepalingen van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

In het algemeen schept de overeenkomst zekerheid voor de visserijgemeenschappen in zowel de EU als het VK, zorgt zij voor een duurzaam gebruik van de levende rijkdommen van de zee en legt zij een stevige basis voor verdere samenwerking tussen de EU en het VK op het gebied van visserij [Bron: Europese Commissie]

Download: European Union and United Kingdom for 2022 [pdf]

Lees ook: Brussel en Londen vinden akkoord over visserijrechten voor 2022 (België)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *