Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Binnenkort Brexitsteun voor vissers

2 min read

Brexit heeft veel gevolgen gehad voor Nederlandse vissers. Zo wordt het visquotum steeds lager voor bepaalde vissoorten, waardoor u minder vis mag vangen. Met de Brexit Adjustment Reserve (BAR) krijgt u een steun in de rug.

Nederland krijgt van de Europese Unie (EU) geld voor de BAR. Wij verdelen het budget over verschillende sectoren, zoals de visserijsector. Het budget voor de visserijsubsidies is € 200 miljoen.

Subsidies voor de visserijsector

Op dit moment kijkt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen met ons hoe we de BAR inzetten. We weten al dat er 3 subsidies komen.

Saneren van vissersvaartuigen (SVV)

De beschikbare quota worden steeds lager voor Nederlandse vissers. Wilt u daarom uw vaartuig laten slopen? U krijgt hiervoor subsidie. Hiermee wil Nederland ervoor zorgen dat er weer genoeg quota zijn voor alle vaartuigen. Het budget voor de subsidie is € 155 miljoen.

Steun voor inkomensverlies visserijsector (SIV)

Heeft u door de Brexit inkomsten misgelopen in het eerste kwartaal van 2021? U kunt hiervoor een tegemoetkoming aanvragen. Hiervoor is in totaal € 12 miljoen beschikbaar.

Vissersvaartuig stilleggen door Brexit (VSB)

Het kost tijd om u aan te passen aan de lagere quota. Hierdoor kan uw vaartuig stilliggen in 2021, 2022 en 2023. Voor de subsidie hiervoor is € 33 miljoen beschikbaar.

We verwachten dat de subsidies in de eerste helft van 2022 open gaan en uiterlijk tot en met 2023 lopen.

Meer weten?

De komende maanden plaatsen wij steeds meer informatie over de BAR op onze website. Wilt u op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen? Houd Brexit Adjustment Reserve (BAR): Visserij in de gaten. Of meld u aan voor de Agrarisch ondernemen nieuwsbrief.

Ook leest u meer in de:

Kamerbrief over de BAR;

verordening van de Europese Unie over de BAR op de website EUR-lex.

[Nieuwsbericht RVO 14 februari 2022]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *