Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Brandstofprijstoeslag-regeling visserij

2 min read

Kotters liggen stil in de haven van Harlingen. Foto Via Twitter.

Het is de partners in de visserijketen (aanvoerders, afslagen en handel/verwerking) gelukt om samen een brandstofprijstoeslag-regeling uit te werken die steun geeft aan de visserijbedrijven, die te lijden hebben onder de gestegen gasolieprijs, zodat de aanvoer van verse visserijproducten voor de handel/verwerking en de consument de komende weken gegarandeerd blijft.

Door de sterk gestegen gasolieprijs, als gevolg van de oorlog in de Oekraïne, is een rendabele visserij niet langer mogelijk en blijven vissersschepen voor de kant. De regeling gaat aanstaande donderdag 17 maart 2022 in, in eerste instantie voor maximaal 4 weken en geldt alleen voor Nederlandse boomkor- en twinrigschepen (ook vlagschepen) die op Nederlandse afslagen aanlanden.

Intensief overleg

Afgelopen dagen hebben wij als kotter-PO’s verenigd, in de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO), over de inhoud van regeling voor een brandstofprijs gerelateerde toeslag intensief met handel en verwerking (VVU en Visfederatie) overleg gevoerd. Gezamenlijk is met de visafslagen (NOVA) over de uitvoering van de regeling overlegd. Het doel van de regeling is om de aanvoer van verse visserijproducten te garanderen. De handel en verwerking hebben herhaaldelijk aangegeven dat het uitdagend is om een toeslag door te berekenen aan de klant. De huidige visprijzen zijn volgens de handel al een probleem waardoor de overstap naar goedkopere (import) alternatieven al wordt gemaakt. De garnalenhandel in Nederland betaalt naar eigen zeggen al enige weken een hogere prijs aan de vissers in verband met toegenomen brandstofkosten. Desondanks heeft de handel besloten om wel samen met de aanvoerders en afslagen een regeling uit te werken.

Geen steun van de overheid

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal de vissers niet gaan compenseren voor de torenhoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in de Oekraïne. Daar hadden de producentenorganisaties (PO’s) samen met de gemeente Urk eerder om gevraagd. Het is verrassend te vernemen dat de Franse overheid vanaf 1 april 2022 haar vissers wel een korting/subsidie op de gasolie geeft van € 0,15/liter voor de periode van 4 maanden.

De brandstofprijstoeslag-regeling die per 17 maart 2022 ingaat:

– € 0,75/kg voor tarbot, griet en tong;

– € 0,20/kg voor overige vis;

Voorwaarden:

– De regeling geldt zolang de gasolieprijs op € 0,60/liter of hoger ligt waarbij het ijkpunt is [invullen]

– Alleen boomkor- en twinrigschepen komen in aanmerking voor een toeslag omdat deze schepen in extreme mate te maken hebben met de hoge brandstofkosten waardoor een rendabele visserij niet meer mogelijk is;

– Alleen vis die op Nederlandse visafslagen wordt aangevoerd komt in aanmerking voor een toeslag. Dat betreft dus zowel Nederlandse schepen als ook vlagschepen voor zover die niet in aanmerking komen voor brandstofcompensatie in de vlagstaat;

– De toeslag wordt na de veilingklok administratief toegepast via de uitbetalingsstaat.

– De regeling geldt voor maximaal voor 4 weken;

– De toeslag is vrij van heffingen (kosten) met uitzondering de wettelijke (btw).

Gasolieprijs

Afgelopen dagen is de gasolieprijs gelukkig fors gedaald maar nog ligt altijd boven de € 0,60/liter. Het is te hopen dat de daling verder inzet zodat we de regeling snel niet meer nodig hebben.

Download hier de brief namens het CVO-bestuur [PDF]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *