Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Werkbezoek: is er nog wel toekomst voor jonge vissers?

1 min read

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) brengt op vrijdag 25 maart een werkbezoek op Urk en in Woerden om in gesprek te gaan over en met jongeren die graag in de visserijsector willen werken.

Van Dalen: “Vissen moet aantrekkelijk blijven voor toekomstige generaties, maar we zien helaas dat de visserijsector met grote uitdagingen heeft te kampen. Vis is gezond en duurzaam voedsel, en willen we dit in de toekomst kunnen blijven eten, dan moeten we vanuit de EU oog blijven houden voor de jongeren.”

Komende vrijdagmorgen zal Van Dalen van 10:00 tot 12:30 uur eerst langs bij ROC Friese Poort Urk. Hij zal daar onder meer informatie krijgen over het “blauw onderwijs” van de toekomst en in gesprek gaan over de Europese (on)mogelijkheden en kansen voor de maritieme campus op Urk.

Vervolgens is er ’s middags van 14:00 tot 16:30 een bijeenkomst in Woerden, georganiseerd door ROC Friese Poort, de Visfederatie, het Agrofoodcluster en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK).

Het visserijbeleid wordt veelal in Brussel gemaakt. Voor jonge vissers is het daarom relevant om kennis te nemen van de besluiten die door de EU op dit gebied worden genomen.

Van Dalen: “Soms wordt gedacht dat jongeren geen interesse meer hebben voor de visserij, maar velen willen wel degelijk graag visser worden. Het probleem is alleen dat het werk hen steeds moeilijker wordt gemaakt. Politici en jonge vissers moeten daarom met elkaar in gesprek blijven.”