Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Effecten van windparken in zee waarover men liever niet praat

2 min read

Vertienvoudiging van windparken in Noordzee?

In het Deense Esbjerg hebben België, Nederland, Duitsland en Denemarken deze week afgesproken samen te werken om de Noordzee uit te bouwen tot een Europese “groene” energiecentrale.

Nederland, Denemarken, Duitsland en België gaan het aantal windmolens op de Noordzee de komende decennia fors verhogen. De capaciteit moet in 2030 65 gigawatt bedragen en 150 gigawatt in 2050. Dat laatste is een vertienvoudiging van de huidige capaciteit.

Dit klinkt allemaal prachtig als je de nadelige effecten van windparken in zee niet benoemt. Daarom hieronder een paar effecten waar liever niet over gesproken wordt.

Windturbines worden beschouwd als milieuvriendelijk, maar de offshore installaties hebben een keerzijde. De stalen torens geven tonnen giftige metaalverbindingen af in de Noord- en Oostzee zo meldt de Duitse krant Spiegel hier: Windräder verschmutzen Nordsee mit Rostschutz.

Dit terwijl de plaatsing van grote windparken in de Noordzee het zeeleven ernstig kan verstoren met effecten voor vissen, vogels en zeezoogdieren aldus een studie van het kennisinstituut Deltares hier.

Offshore windparken verspreiden zich over de hele wereld, daarom is het nodig om de effecten van offshore windparken op visserij en ecosystemen toch eerst maar eens beter te begrijpen zo is in deze Amerikaanse studie te lezen.

Nieuwe offshore windparken worden erdoorheen gejaagd met een ‘catastrofale impact’ op zeevogels, zo waarschuwen Britse experts van de Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) dat alleen in het VK er 4.000 drieteenmeeuwen [Rissa tridactyla] naar verwachting elk jaar zullen worden gedood door windturbines in zee.

Kreeftlarven die worden blootgesteld aan het elektromagnetische veld van stroomkabels onder water kunnen niet goed zwemmen en hebben drie keer meer kans om op de een of andere manier misvormd te raken, zo toont een nieuwe Britse studie hier.

Ook de beveiliging van windparken op de Noordzee schiet te kort. Ze zijn kwetsbaar voor sabotage, staat in een advies van kennisinstituut HCSS aan de Marine en Kustwacht. Verontrustend, want we zijn steeds afhankelijker van stroom van deze parken.

De turbinebladen van de molens kunnen niet worden gerecycled, dus worden ze maar onder de grond begraven zo meldt Bloomberg hier.

Voordat er nog meer windparken op zee gebouwd gaan worden, zou het niet verstandig zijn om eerst eens goed na te gaan wat voor impact dat allemaal gaat hebben? En daarna maar hopen dat het blijft waaien omdat er anders weer een bos uit Letland opgestookt moet worden in een biomassa centrale van Vattenfall .

5 thoughts on “Effecten van windparken in zee waarover men liever niet praat

 1. Geachte redactie,

  Als in 2050 de totale windcapaciteit 150 GW moet bedragen dan zal dat vermogen jaarlijks de volgende hoeveelheid energie leveren, aangenomen dat een windmolen op zee een rendement van 40% heeft:
  150 x 365 x 24 x 0.4 = 525600 GWh oftewel 525TWh.

  Het totale energieverbruik (“primary energy consumption”) van Nederland, België, Duitsland en Denemarken tezamen is momenteel echter 937 + 609 + 164 + 3364 = 5074 TWh
  Data: https://ourworldindata.org/energy/country/denmark?country=DNK~BEL~NLD~DEU

  Stel dat we het energieverbruik met 20% kunnen verminderen (wat niet haalbaar is als we energie gaan opslaan als waterstof want dat zal alle energiebesparingen teniet doen) dan nog zal er een tekort zijn van zo’n 3500 TWh. Zelfs als kern-energie en zonne-energie tezamen nog eens 500 TWh kunnen leveren (onwaarschijnlijk) dan is er een tekort van 3000 TWh. Dat wil zeggen dat we nog eens 6 maal meer windmolens moeten plaatsen dan nu is voorzien in de gepubliceerde plannen.

  Ik vraag mij af of men zich dat realiseert?

 2. Ik wil u er nog op wijzen dat politici de misleidende gewoonte hebben om de hoeveelheid groene energie uit te drukken in het “aantal huishoudens” dat ermee kan worden bediend. Dit is misleidend want als we in 2050 volledig CO2 neutraal willen worden dan is het “aantal huishoudens” vrijwel irrelevant omdat huishoudens slechts 1/6 deel van onze totale energiebehoefte verbruiken. Ook Rob Jetten maakt in zijn tweet dezelfde misleidende claim: “zo kunnen we groene energie produceren voor 200 miljoen Europese huishoudens”

  Inderdaad kunnen we met 150 GW wellicht die huishoudbehoefte dekken, maar niet de volledige energiebehoefte. Die zal ook in 2050 nog steeds voor 5/6 moeten bestaan uit fossiele brandstoffen, tenzij we in de komende 28 jaar dit tekort met kernenergie kunnen invullen.

  Een 1000 MW reactor (@ 95% rendement) levert jaarlijks 8.3 TWh elektriciteit. Om het tekort te kunnen wegwerken moeten we (de vier landen) dus 360 van deze reactors bouwen, i.e. gemiddeld 13 reactors/jaar. Ik denk dat we haast moeten gaan maken. Word wakker meneer Jetten en laat u voorlichten door onafhankelijke wetenschappers en niet door Vattenfall en consorten.

 3. Fact check: energie voor 200 miljoen huishoudens.????
  Het gemiddelde energieverbruik voor huishoudens in Nederland ligt rond de 3.500 kWh elektriciteit en 1.500 m³ gas. Die 1500 m³ gas zal in 2050 geheel door elektriciteit moeten worden vervangen. De calorische waarde van 1500 m³ gas is 16800 kWh. Dus totale energiebehoefte van een gemiddelde huishouden is rond 20.000 kWh = 20 MWh = 0,02 GWh.
  De stroom die geleverd gaat worden door die geplande windturbines: 525.600/0,02 = 26,3 miljoen huishoudens en dus geen 200 miljoen.

  Wat Jetten stiekem doet is alleen het huidige elektriciteitsgebruik van een huishouden in die berekening meenemen, niet het toekomstige elektriciteitsverbruik als we allemaal van het gas af zijn. Want 525.600 GWh gedeeld door het huidige elektriciteitsverbruik per huishouden (3500 kWh = 0.0035 GWh) komt uit op 150 miljoen huishoudens. Dat komt wat dichter bij zijn misleidende claim van 200 miljoen huishoudens, waarbij hij dus de effecten van de door hem zelf geplande energietransitie geheel negeert.

 4. Volgens mij word het verbruik bij gas afsluiting op 20.000 kWh/jaar/huishouden. Dus word het geen 200, geen 150, maar max 50 miljoen huishoudens. Zo maar uit het hoofd gerekend. Miss dat anderen het exacte getal verder kunnen specificeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *