Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Hoorzitting visserijcommissie over aalscholverproblematiek

1 min read

Veroorzaakt de aalscholver problemen voor de visserij en de aquacultuur?

Veroorzaakt de aalscholver problemen voor de visserij en de aquacultuur? Die vraag staat komende woensdag 11 mei tussen 16:45 en 18:45 uur centraal in een publieke hoorzitting.

Tijdens een vergadering in de visserijcommissie in november vorig jaar stelden veel Europarlementariërs dat de aalscholver problemen veroorzaakt. Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie): “De aalscholver is sinds 2008 een beschermde vogelsoort, maar het succes lijkt misschien wel té groot geworden.”

Op woensdag 11 mei organiseert men een hoorzitting hierover.

  • Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst zal men stilstaan bij de vraag wat de impact van predatie door aalscholvers op de visserij- en aquacultuursector is.
  • Daarna zullen de deelnemers bespreken of de aalscholvers en de aquacultuur met het huidige wettelijke kader nog wel naast elkaar kunnen bestaan.

De visserijcommissie wil een evenwichtig beeld krijgen over de aalscholver en heeft daarom zowel vertegenwoordigers vanuit de visserij als vanuit natuurbewegingen uitgenodigd.

Datum:         Woensdag 11 mei 2022 – 16:45 tot 18:45 uur

Locatie:        Europees Parlement in Brussel, Spinelli 3G3

Journalisten zijn van harte uitgenodigd bij deze hoorzitting. Het is ook mogelijk om op afstand deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Download hier het programma van komende woensdag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *