Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Financiële tegemoetkoming voor visserijsector

2 min read

Vissers die zijn getroffen door de sterk gestegen bedrijfskosten kunnen een beroep doen op een speciale financiële tegemoetkoming. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt per ondernemer maximaal 30.000 euro beschikbaar als steun om de hoge lasten te verlagen.

Vissers kunnen deze overbruggingsregeling naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 aanvragen.

Minister Piet Adema (LNV): “De visserijsector staat voor grote uitdagingen en wordt daarnaast hard getroffen door de hoge brandstofprijzen. Dat veroorzaakt onzekerheid over de toekomst bij ondernemers, hun gezinnen én in gemeenschappen. Deze tegemoetkoming geeft ondernemers een steuntje in de rug. Ik ben me ervan bewust dat het bedrag niet kostendekkend is. Het moet dan ook worden gezien in samenhang met de financiële ondersteuning om de visserijvloot te verduurzamen. Hierbij zullen brandstof besparende motoren ook een belangrijk onderdeel zijn.”

Voor de overbruggingsregeling is 10 miljoen euro vrijgemaakt. Een ondernemer kan eenmalig maximaal 30.000 euro ontvangen, over een periode van drie belastingjaren. De regeling wordt momenteel uitgewerkt. Meer informatie hierover zal begin volgend jaar beschikbaar komen op de website van RVO.

Verduurzaming visserijvloot

Naast de hoge brandstofprijzen heeft de sector te maken met ingrijpende, structurele veranderingen, zoals afname van visgebieden en regelgeving op het gebied van verduurzaming. Om de visserij te ondersteunen in de transitie naar een toekomstbestendige duurzame en economisch rendabele vloot is tot 2030 in totaal 444 miljoen euro beschikbaar.

Dit is onder meer bedoeld voor investeringen en innovaties op het gebied van duurzame visserijtechnieken, moderne en schone motoren en hulp aan ketenbedrijven, zoals visafslagen. Daarnaast wordt uit het bedrag de saneringsregeling gefinancierd voor visserijschepen die worden geraakt door de Brexit. Deze regeling is al opengesteld. De aanmeldtermijn loopt tot 30 november.

Nieuwsbericht Rijksoverheid 15-11-2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *