Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Akkoord Ministerraad over voorlopige vangstmogelijkheden 2023

2 min read

Vanmorgen heeft de Raad van Ministers overeenstemming bereikt over de vangstmogelijkheden voor 2023 voor de Atlantische Oceaan, Noordzee, het Kattegat en het Skagerrak, met inbegrip van de diepzeebestanden voor 2023 en 2024, alsook voor de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. De twee voorstellen zijn eerder dit najaar door de Commissie gedaan.

Atlantische Oceaan, Noordzee, Kattegat en Skagerrak

In de Atlantische Oceaan, het Kattegat en het Skagerrak en de Noordzee omvat de overeenkomst van totaal 27 vangsten (TAC’s) voor de visbestanden die uitsluitend door de EU worden beheerd, evenals aangescherpte maatregelen om de kritieke toestand van de paling aan te pakken. Op voorstel van de Commissie heeft de Raad 10 TAC’s vastgesteld in overeenstemming met het advies inzake maximale duurzame opbrengst (MSY), de maximale jaarlijkse vangst die nodig is om de visbestanden in stand kan houden. De overeenkomst vertegenwoordigt een waarde van 3,5 miljard euro voor 187 EU-vlootsegmenten met aanzienlijke visserijactiviteiten in het Skagerrak en het noordoosten van de Atlantische Oceaan, die werk bieden aan 30.800 voltijdse vissers. Dankzij de vooruitgang bij het beheer van de bestanden zou het bereikte akkoord voor het eerst kunnen leiden tot een zeer substantiële toename van de vangsten in de Atlantische Oceaan en de Noordzee in 2023. Dit zou zich kunnen vertalen in een totale stijging van de waarde van de vangsten met 81 miljoen euro, vergeleken met 2022.

Wat de paling betreft, heeft de Raad, gezien hun kritieke toestand, ook ingestemd met verlenging van de huidige sluiting op zee van drie tot zes maanden om samen te vallen met de migratie van jonge palingen en volwassen palingen die tussen de zee en de rivieren zwemmen.

De Raad heeft ook TAC’s vastgesteld voor bestanden die trilateraal worden gedeeld met Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, allemaal op MDO-niveau.

Aangezien het overleg over de bestanden die bilateraal worden gedeeld met Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk nog gaande is, heeft de Raad voorlopige nood-TAC’s voor die bestanden vastgesteld voor de eerste drie maanden van 2023. Dit noodplan zorgt ervoor dat de visserij naadloos kan worden voortgezet in het nieuwe jaar, als bilaterale akkoorden met het VK en met Noorwegen worden pas eind december bereikt. De TAC’s voor onvoorziene omstandigheden zijn over het algemeen vastgesteld op 25% van de TAC’s voor 2022. Uitzonderingen zijn onder meer verschillende bestanden die in het begin van het jaar onevenredig zijn bevist en sommige bestanden met aanzienlijke dalingen of stijgingen in het wetenschappelijk advies voor 2023.

Lees hier het persbericht van de Europese Commissie en hier het persbericht van de Rijksoverheid.

Hier vindt u het overzicht van de voorlopige quota’s 2023.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *