Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Nederlandse sector kritisch over nieuwe Europese maatregelen paling

2 min read

EU-Ministerraad besluit tot verdere beperking visserij én meer natuurherstelmaatregelen. Foto DUPAN

Tijdens de EU-ministerraad van 11, 12 en 13 december over het visserijbeheer in Europa vergaderden de visserijministers over maatregelen om paling in de Europese Unie beter te beschermen. De ministers werden het eens over concrete maatregelen voor beperking van commerciële- en sportvisserij. Ook komt er een strenger toezicht op de uitvoering van nationale herstelplannen en meer aandacht voor illegale visserij en handel. Stichting DUPAN, die de palingsector vertegenwoordigt, had op ook die laatste punten graag concrete maatregelen gezien.

De aanvullende palingvisserijmaatregelen van de EU zijn gericht op het zoveel mogelijk laten uittrekken van volwassen palingen en het zoveel mogelijk laten intrekken van jonge palingen. De impact van de visserij op de natuur wordt daarmee geminimaliseerd, maar met respect voor de cultuurhistorische en socio-economische waarden. Voor Nederland zal in elk geval de huidige gesloten periode tussen 1 september en 1 december voor alle visserij, volgens het Nederlandse Aalbeheerplan, van kracht blijven.

Alex Koelewijn van Stichting DUPAN licht toe: “De maatregelen voor Nederland gelden met name voor het seizoen waarin volwassen palingen het land uittrekken, richting de Atlantische oceaan om uiteindelijk te paaien in de Sargassozee, voor de kust van Mexico. Jaarlijks komen 1,4 miljard jonge palingen terug aan de Europese kust om op te groeien in het zoete water van Europa. Maar de kustbescherming verhindert ze een vrije toegang. Daarom is het belangrijk dat er zoveel mogelijk jonge palingen naar binnen en zoveel mogelijk volwassen palingen onbeschadigd naar buiten worden geholpen”.

De ministers zien het belang in van de uitzet van jonge paling. Ook in de komende jaren wordt glasaal gevangen en uitgezet op plaatsen waar te weinig jonge paling binnen komt. De beroepssector zorgt voor de uitvoering. Aan de dringende oproep van veel lidstaten om meer te doen aan natuurherstelmaatregelen, gaven de ministers ook gehoor door meer geld toe te zeggen. Alle lidstaten moeten meer doen om de migratieroutes van palingen te verbeteren, zodat zij onbelemmerd hun leefgebieden kunnen bereiken. Tot concrete maatregelen op dat gebied werd echter niet besloten.

Koelewijn: “Wat de raad nu besloten heeft, is goed voor de paling en mét respect voor het bestaansrecht van de sector, die niet alleen een economisch, maar ook een groot maatschappelijk én ecologisch belang heeft. Wat ons betreft had het accent zwaarder op het herstel van het leefgebied voor paling gemogen, omdat de visserij het afgelopen decennium al veel heeft gedaan”.

Stichting DUPAN juicht het evenwel toe dat er meer aandacht komt voor de problemen van de paling. De organisatie bepleit sinds 2010 een goed beheerde visserij, een verbetering van het leefgebied en de migratieroutes van paling en een strengere controle op illegale handel. Die aandachtspunten komen steeds meer terug in het beleid van de EU. Daarnaast blijft DUPAN investeren vanuit het Eel Stewardship-fonds (ESF) voor de verduurzaming van de sector, de certificering van paling uit een verantwoorde bron en een beperking van de benutting binnen het zelf herstellend vermogen van de natuur. Zo blijft volgens DUPAN de toekomst voor paling gewaarborgd.

Dit is een origineel bericht van Stichting DUPAN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *