Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Conferentie in Europees Parlement: Is offshore windenergie een milieu fiasco?

2 min read

Op 24 mei 2023 organiseerden Europese parlementsleden François-Xavier Bellamy (FR-EPP-groep) en Ana Miranda (ES – G/EFA) in een volle zaal van het Europees Parlement de conferentie “Offshore Wind Projects – towards a new environmental failure?”.

Deze conferentie bracht onafhankelijke wetenschappers, vertegenwoordigers van lokale overheden, de Europese Commissie, en de windindustrie en vertegenwoordigers van de Zweedse, Duitse, Nederlandse, Belgische, Franse, Spaanse en Portugese visserijsector die duizenden schepen vertegenwoordigen die actief zijn in de Oostzee, de Noordzee, het Kanaal, de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee.

Het wetenschappelijk panel illustreerde de tegenstelling tussen de nieuwe en versnelde doelstellingen inzake offshore-windcapaciteit en de bestaande kennis over de effecten ervan op de mariene biodiversiteit (verontreiniging en effecten op de wind- en stromingspatronen en de ecosystemen). Het huidige onderzoek geeft aan welke gegevens bekend zouden moeten zijn, maar niet voldoende nauwkeurig en transparant worden bestudeerd (bijvoorbeeld akoestische emissies, elektromagnetische velden en cumulatieve effecten).

Het beleidspanel toonde aan dat de beweringen van de Europese Commissie en de windindustrie over een bestaande dialoog en over een “gelukkige co-existentie” totaal niet wordt gestaafd door de getuigenissen die tijdens de conferentie werden gehoord van vissers uit België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Portugal en Zweden.

De burgemeester van Saint-Pierre d’Oléron (Frankrijk), Christophe Sueur, heeft ook uitgelegd hoe de nationale autoriteiten, op basis van door de Unie vastgestelde capaciteitsdoelstellingen voor offshore-windenergie, zonder enig overleg de visserij en de lokale gemeenschappen volledig negeren en offshore-windprojecten erdoor drukken. Andere visserijen in de hele Unie komen tot dezelfde bevindingen en conclusies, van Portugal in het zuiden tot Zweden in het noorden.

Tot slot toonde het panel over voedselzekerheid zowel de afhankelijkheid van de Europese bevolking van ingevoerde visproducten (minder traceerbaar en minder duurzaam verkregen) als de noodzaak van een balans tussen energie en voedselzekerheid.

François-Xavier Bellamy en Ana Miranda concludeerden dat de verdediging van de Europese visserij dringend moet worden voortgezet, andere deelnemers vragen duidelijke garanties en waarborgen voor de Europese visserij in verband met de al voorziene exclusiviteit van offshore windenergie.

Citaten:

Effectstudies over offshore windprojecten blijven te veel beïnvloed door de overheid en door de windindustrie en kunnen niet als onafhankelijk en objectief worden beschouwd.”

De huidige trend van door de Unie voorgestelde maatregelen leidt tot het verdwijnen van de visserij.

De visserij heeft vastgesteld dat offshore windprojecten uitsluiting in de hand werken en vraagt om dezelfde langetermijnperspectieven en garanties die aan de offshore windindustrie worden toegekend.”

De Unie is te afhankelijk van geïmporteerde visproducten; de visserij in de Unie – en haar bevolking – heeft daarom een evenwicht nodig tussen energie-autonomie en onafhankelijkheid van visproducten.”

Is offshore windcapaciteit een mislukking voor het milieu? Ja, het antwoord is ja!

In 2020 was het gedrag van de windindustrie en van de overheid tegenover de visserij uitsluitend, nu is het roofbouw.”

Bron: EMK-Vissers via facebook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *