Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Beheer paling moet over andere boeg

2 min read

Paling is meer gebaat bij het wegnemen van obstakels bij de trektochten.

De paling kan zich beter herstellen als het beleid over een andere boeg wordt gegooid. De vis is meer gebaat bij het wegnemen van obstakels bij de trektochten. Verdere beperking van de visserij heeft geen nut als de vis de paaigronden toch niet kan bereiken.

Europarlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP) bepleit dat in een rapport voor het Europees Parlement. Hij presenteerde dit dinsdag in de parlementscommissie Visserij.

Paling maakt enorme trektochten, van Europese binnenwateren via de Golfstroom helemaal naar de Sargassozee voor de VS-kust. “Maar de dammen en stuwen in onze rivieren belemmeren die trektochten. De oplossing ligt in vistrappen en visvriendelijke waterpompen. Nederland heeft daarvan al goede voorbeelden en technieken in huis; denk aan de Vismigratierivier die volgend jaar opent in de Afsluitdijk. Die aanpak zou overal gevolgd moeten worden.” Ruissen noemt het onbegrijpelijk dat onlangs in IJmuiden een visonvriendelijke pomp is vervangen door eenzelfde exemplaar.

Vissers

Het bestand aan paling is momenteel stabiel, na tientallen jaren van achteruitgang. De EU heeft de vissoort vooral willen helpen door de vangst te beperken. Zo mogen palingvissers op zee nog slechts 6 maanden uitvaren. In binnenwateren is de vangst ook beperkt.

“Deze aanpak is te eenzijdig”, vindt Ruissen. “Vissers zijn juist cruciaal voor de kennis van deze bijzondere vis: ze zijn de ogen en oren van de visstand. Ze helpen ook bij het uitzetten van jonge paling achter de obstakels: een belangrijke actie.” Ruissen adviseert EU-landen de visperiode te flexibiliseren, bijvoorbeeld door een quota-systeem in te voeren.

Nederland

De EU-landen zijn verplicht om een palingherstelplan te hebben. De meeste landen hebben dit, maar alleen Nederland heeft zijn plan regelmatig geüpdatet. Volgens Ruissen laat de implementatie van het palingbeleid te wensen over. Steeds minder lidstaten brengen verslag uit en de rapportages die wel binnenkomen, worden steeds onvollediger. Ruissen pleit voor een Europese paling-adviesraad om goede praktijken uit te wisselen en de palingstand beter te monitoren. Hij wijst erop dat juist landen als Spanje en Frankrijk een sleutelrol spelen: “Voor de kust daar komt veel jonge paling aan. Een gedeelte wordt illegaal gevangen voor export naar China. In ons rapport vragen we de landen om harde straffen.

IJsselmeer

Nederland telt ca. 200 palingvissers. Het vangen en eten van paling is een belangrijke culturele traditie in Nederland en Europa. Vooral rond het IJsselmeer zijn veel bedrijven voor de verwerking van paling, onder meer het roken. Paling bevat veel gezonde omega3-vetzuren, die het cholesterol helpen verlagen. Naar verwachting stemt het Europees Parlement in november plenair over het rapport-Ruissen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *