Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Slechts 46 platviskotters over van de 305 in 1988

2 min read

De visserijdruk van de Nederlandse kottervloot holt sinds 2000 dramatisch achteruit. Er is hierdoor feitelijk sprake van onderbevissing op de Noordzee omdat de quota voor schol en tong al jaren niet optimaal worden benut.

In 2023 is de visserijdruk geen schim van wat die in de jaren negentig was. O.b.v. de Jaarboeken van Visserijnieuws zijn er nog 46 platviskotters over. In 1988 waren dat er nog 305.

De verminderde visserijdruk is direct het gevolg van het uitkleden van de Nederlandse kottervloot. Het is ongepast om garnalenkotters, een vloot van ongeveer 165 veelal verouderde vaartuigen, mee te tellen in het totaal van de kottervloot, zoals Wageningen Economic Research (WUR) doet. Garnalenkotters vissen niet op tong en schol, maar op garnalen op de Waddenzee en in de kustzone tot hooguit twaalf mijl uit de kust.

Voedselvoorziening onder druk

Met het wegsaneren en laten slopen van de vloot grote boomkorkotters staat de voedselvoorziening in Europa onder druk. Zo’n 90 procent van alle vers aangevoerde vis in Nederland gaat naar EU-lidstaten zoals Italië, Zwitserland, Duitsland, Spanje en Frankrijk. Prijzen zijn vanwege de schaarste rap gestegen. De intentie om Noordzeevis te consumeren, begint af te brokkelen. De kans is groot dat nog meer Europese burgers gaan kiezen voor goedkope kweekvis uit Azië, die verre van duurzaam is.

Effecten windmolens desastreus

Ondanks een uitgeperste kottervloot zien de overblijvers schrale vangsten van tong, schol, schar, tarbot en griet. Vissers menen dat de effecten van windmolenparken duidelijk zichtbaar worden. Windturbines en het gigantische netwerk van elektrische kabels belemmeren de trek van platvis en bodemorganismen naar paaiplaatsen en voedselgebieden. Hoewel dat proces al een tijd aan de gang is, begint het nu desastreuze vormen aan te nemen.

Magere, te kleine vis

Het ministerie van LNV en RVO (Rijksdienst voor Ondernemers) wijzen overgebleven vissers op het wennen en aanpassen aan een veranderende Noordzee als gevolg van klimaatverstoring. Die verstoring staat echter niet in verhouding tot wat de industrialisatie van de Noordzee met 30.000 windmolens betekent voor het mariene milieu, inclusief de visstand.

Tijdens een reis met het onderzoeksschip Tridens constateerden vissers die als waarnemers aan boord waren dat platvis schrikbarend mager en te klein was. Zij vermoeden verstoring van het voedselweb, nu de zee in rap tempo industrialiseert.

Dat windparken een enorme impact hebben op het zeeleven, werd gisteren ook bevestigd op De Noordzeedagen, een bijeenkomst waar Wageningen Marine Research en Deltares onderzoeksconclusies deelden met aanwezigen.

Persbericht EMK-vissers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *