Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Negen van de tien Schotten steunen bescherming van visserij

3 min read

Een overweldigende meerderheid van de Schotten is van mening dat de visserij moeten worden beschermd naarmate de zeeën drukker worden door de opkomst van offshore wind en hernieuwbare energiebronnen, dit laat een nieuwe enquête zien.

De enquête die onder 1.000 mensen werd gehouden voor de Scottish Fishermen’s Federation (SFF) onderstreept de sterke publieke steun voor de industrie, aangezien deze onder druk staat van de nieuwe gebruikers op zee.

De bevindingen werden vrijgegeven na het 50-jarig jubileumdiner van de SFF, waar voorzitter Elspeth Macdonald aan 100 gasten vertelde dat de visserij erkenning verdiende vanwege de lage impact op het milieu.

Ze zei: “Deze enquête bewijst onomstotelijk dat de bevolking van Schotland er vast van overtuigd is dat visserij een prioriteit moet blijven terwijl we de behoeften van verschillende maritieme industrieën in evenwicht brengen.

“Nu onze zeeën steeds drukker worden, roepen we de Schotse regering op om de behoeften van onze visserijsector centraal te stellen in het beleid. Veel van onze kustgemeenschappen zijn afhankelijk van de visserij.”

Het onderzoek, dat in opdracht van de vereniging is samengesteld door Opinion Matters, laat een mate van draagvlak voor de sector zien die niet altijd tot uiting komt in de publieke sfeer.

Het volgt op het schrappen van het zeer controversiële Highly Protected Marine Areas (HPMA’s)-beleid van de Schotse regering, dat zou hebben geleid tot een verder verlies van 10% van de Schotse visgronden en zou hebben geleid tot verontwaardiging van gemeenschappen in heel Schotland.

Uit de peiling bleek dat 19 op de 20 Schotten erkennen dat visserij van vitaal belang is voor kustgemeenschappen.

Nog eens 94,2% is van mening dat de industrie belangrijk is voor de Schotse economie. Bovendien vindt 90.4% dat Schotse vis de voedselzekerheid van het land moet ondersteunen en 89.0% vindt dat de regering meer moet doen om de visserij te ondersteunen.

Deze sterke overtuigingen zijn van toepassing op heel Schotland, met een spreiding van respondenten over alle lokale autoriteiten, evenals leeftijdsgroepen en sociale demografie. De peiling onder 1000 mensen werd uitgevoerd van 23 tot 25 oktober.

Mevrouw Macdonald voegde eraan toe: “Deze enquête laat er geen twijfel over bestaan dat het publiek stevig achter de Schotse visserijsector staat. Met zoveel uitdagingen in het verschiet, van het veranderende klimaat tot de crisis in de kosten van levensonderhoud, geven deze resultaten ons het vertrouwen dat mensen in Schotland erkennen dat visserij deel moet uitmaken van de toekomst van ons land.

“Als industrie zijn er altijd dingen die we beter kunnen doen. Maar er is veel waar we trots op kunnen zijn als het gaat om het produceren van hoogwaardige, koolstofarme en duurzame eiwitten.

“Het publiek erkent dit en heeft duidelijk gemaakt dat het wil dat de visserij wordt beschermd te midden van overvolle zeeën. Men is het erover eens dat het verliezen van onze vissersvloot een tragedie zou zijn die Schotland kwetsbaar maakt en gemeenschappen verwoest.”

De SFF werd in 1973 opgericht om een duurzame, welvarende visserijsector in Schotland te vertegenwoordigen. Het behartigt de belangen van 450 vissersvaartuigen in de Schotse vloot en bestaat uit acht groepen die de sector vertegenwoordigen, van kleine vaartuigen tot grote pelagische en rondvisschepen

De volledige bevindingen zullen in de komende weken worden gepubliceerd, als onderdeel van het komende rapport “Industry Trends and Attitudes” van de federatie.

Bron: Scottish Fishermen’s Federation

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *