Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Meer vistrappen en pompen voor herstel paling

1 min read

De palingstand kan beter herstellen als meer Europese landen vistrappen en visvriendelijke pompen plaatsen. Een overgrote meerderheid van het Europees Parlement steunde dinsdag een rapport hierover van Bert-Jan Ruissen (SGP).

De paling maakt enorme trektochten: helemaal van de Sargassozee naar Europese binnenwateren en weer terug. Dammen, dijken en sluizen zijn het voornaamste probleem, die moeten we passeerbaar maken. Die mogelijkheden worden nu nog onvoldoende benut“, zegt Ruissen. “Heel goed dat het Europees Parlement onze aanbevelingen over.weldigend steunt

Tot dusver richten EU-maatregelen zich vooral op de palingvisserij: die is ondertussen enorm beperkt. “Maar dat is een eenzijdige aanpak, die niet erg werkt. Het moet anders.

Andere aanbevelingen zijn om jonge paling (“glasaal”) uit te blijven zetten, zodat die zich kan verspreiden over Europa. Ook bepleit het rapport hardere aanpak van illegale handel in glasaal (met name smokkel naar China).

De paling is een prachtige vis, een wonder van de schepping“, zei Ruissen. “Met de brede aanpak die wij bepleiten, moet het mogelijk zijn:

– de palingstand te verbeteren;

– zowel de palingvissers als palingkwekerijen toekomst te geven;

– en de consument in staat te stellen van een heerlijk broodje paling te blijven genieten.

De aanbevelingen kregen ook steun van EU-commissaris Wopke Hoekstra namens de Europese Commissie. Hoekstra verving in het Europees Parlement zijn collega van Visserij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *