Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Doodmoe van ongepast positivisme dat visserij moet blijven uitstralen

5 min read

Garnalenvissers in Den Oever lieten al een duidelijk statement achter (EMK)

Willem den Heijer wordt doodmoe van het ongepaste positivisme dat de visserij in de neerwaartse spiraal moet blijven uitstralen. “Schandalig zoals we beduveld worden. We zullen uit een ander vaatje moeten tappen.”

Je zou er moe van worden. Komt blogger Willem weer met geklaag over het gedrag van milieuorganisaties en groenslinkse politieke partijen en een vleugellamme Nederlandse visserijminister.

Helaas is de werkelijkheid: ze doen de visserijsector de das om. Mosselvissers hadden het jaren geleden al goed gezien; ‘De Groene Leugen.’

Zowel in het noorden als in het zuidwesten van ons land voeren garnalenvissers een ongelijke strijd met milieuorganisaties en uiteindelijk ook met het ministerie. Ongelijk omdat de visserij niet over de juridische- en communicatiebudgetten beschikt, waarover natuur- en milieuclubs dankzij miljoenensponsoring door de postcodeloterij en giften van binnen- en buitenlandse ‘Grote – vaak onbekende – Gevers, wel beschikt.

Je kunt wel zeggen; we moeten in gesprek blijven met onze tegenstanders en met ambtenaren, maar als je telkens een dolk in de rug gestoken krijgt, dan houdt het toch een keer op. Zodra er sprake is van een overleg en er moeten afspraken gemaakt worden tussen ngo’s, de visserij en het ministerie, dan verbaast het mij dat initiatiefnemers en betrokkenen wijzen op een gedragscode voor de vissers. Alleen al het woord: gedragscode! Alsof vissers in zo’n overleg de enigen zijn die zich moeten gedragen.

Het is schandalig!

Waarom geen gedragscode voor ngo’s, die per slot van rekening de visserij in veel gebieden graag zien verdwijnen en daarmee complete gemeenschappen om zeep helpen? En hoe zit het dan met de ambtenaren die ook invulling geven aan gemaakte afspraken? Zijn dat geen groene activisten met vooringenomen politieke denkwijze geworden, in plaats van neutrale dieners van het (complete) volk?

Vast staat dat de ngo’s openlijk de strijd aangaan met garnalenvissers uit de zuid en uit de noord. Vrijdag 9 februari lieten garnalenvissers in Den Oever al een duidelijk statement achter over het feit dat milieuorganisaties een rechtszaak willen starten als het ministerie het vissen op de Waddenzee blijft gedogen. Het betrof een publieksvriendelijke protestactie. Ik vraag mij af of we daarmee de Waddenvereniging en die drie andere natuurorganisaties kunnen tegenhouden om naar de rechter te stappen.

Mijns inziens zal er uit een ander vaatje getapt moeten worden. Die natuurorganisaties moeten aan de schandpaal en hun aanhang moet beseffen dat zij jarenlang geld gedoneerd hebben aan organisaties die de voedselproductie in gevaar brengen. Aan die zogenaamde ‘feel good samenleving’ gaan we kapot! Nog steeds zijn er tienduizenden donateurs die niet in de gaten hebben dat ngo’s straks bepalen wat je als burger wel en niet mag doen en wat je wel en niet mag eten. Te veel mensen blijven gewoon doneren, alsof natuurclubs de samenleving niet volledig op slot zetten.

Demissionair minister Adema lijkt mij een aardige kerel, maar niet iemand die potten gaat breken voor de visserij. Ondanks zijn recente statement van vorige week, waarin hij oproept de visserij beter te waarderen en vraagt om Noordzeevis buiten de eiwittransitie te houden (u weet wel, die transitie die voorschrijft dat we insecten en kweekvlees moeten gaan eten).

Ik weet niet of Adema intern het gevecht met zijn ambtenaren echt durft aan te gaan, want op de meest cruciale posities zitten ambtenaren en directeuren die nogal groen en links georiënteerd zijn. Dan kunnen we straks een nieuw kabinet hebben met een rechtse ‘kliek’ (wat door de linkse politici als de ondergang van Nederland wordt gezien, alsof we in een oorlog belanden. Stelletje malloten), maar op die cruciale posities hangt dan nog steeds een links groen sfeertje.

Adema moet op zijn woorden letten als hij de pers spreekt en ja, daaruit blijkt dat hij heel voorzichtig is en naar de visserijsector een hoopvolle houding aanneemt. Toevallig strookt dat totaal niet met wat er in de praktijk actueel is en met wat al is stukgemaakt.

In Visserijnieuws van 9 februari zie ik op pagina 5 de kop ‘Minder saneringen gezien als positief signaal’. Waar haal je de naïviteit (of arrogantie) vandaan om dit te beweren. Dan laat je merken dat je er geen snars van begrijpt. Of ijskoud een prettige houding aannemen richting visserij waardoor het allemaal niet zo ernstig lijkt als het is. Op zich geen slechte eigenschap, maar in mijn ogen op dit moment totaal ongepast.

Ik word een beetje moe van al dat ongepaste positivisme. Dat is ook iets wat ons de laatste jaren is overvallen. Ook al gaat het bar slecht, we moeten positief blijven. Kansen zien. Alle problemen zijn uitdagingen. Je wordt er zowaar misselijk van. Waarom dan, alles positief zien? We moeten eerder scherp blijven op wat er om ons heen gebeurt. Problemen aankaarten en kijken wat er moet gebeuren om situaties te veranderen. Maar terwijl de aanvoersector van vis zowat in brand staat, wil mijnheer Adema positief blijven. Nou, daar zijn we wat mee opgeschoten de laatste jaren.

Het is een puinhoop in ons land. Laat dat wel duidelijk zijn!

In dat artikel in Visserijnieuws zegt demissionair minister Adema dus dat hij het als een positief signaal ervaart dat vorig jaar 31 kotters uiteindelijk hebben afgezien van sanering en sloop. Er waren aanvankelijk namelijk 82 aanvragen. Ik weet even niet exact waar dat aantal van 31 vandaan komt, maar we hebben momenteel nog 38 actieve boomkorkotters. Van die 31 die Adema noemt zijn negen vragen afgewezen. Dat zou dus betekenen dat als die negen toch gesloopt zouden worden er nog maar 22 waren overgebleven. Nou, lekker positief!

Dan was het vlootje nog kleiner dan nu. En ja, natuurlijk heeft die dure brandstof ook een rol gespeeld in het besluit om een aanvraag voor sanering in te dienen. Maar dat komt door de oorlog in Oekraïne, aldus Adema. Ongelofelijk. Die brandstofprijs is bewust omhoog geschroefd. Heeft nauwelijks tot niets met die oorlog te maken. Bovendien kregen vissers in talloze buur- en verderweg-landen gewoon flink langer brandstofsteun dan Nederlandse vissers.

Vorig jaar heeft Amerika nog nooit zoveel olie en gas gewonnen als ooit tevoren. Want dat is wat de VS willen; de EU moet afhankelijk blijven van Amerika. Dan komt daar weer geld binnen. Dat heeft Amerika nodig want het staat er financieel extreem slecht voor.

Schandalig zoals we beduveld worden en nog erger is het dat velen aan de top dit spel meespelen en de hele primaire sector dus doelbewust om zeep helpen. Het gebeurt gewoon voor onze ogen. We staan erbij en kijken ernaar.

EMK Vissers via Facebook