Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Onderzoek naar effecten aal visserij met hoekwant op vogels

2 min read

Aalscholver

Om de effecten van het vissen op aal met hoekwant in kaart te brengen, starten de provincies Fryslân, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland, Utrecht, Overijssel, rond het IJsselmeer dit jaar een onderzoek.

De visserijsector, natuurorganisaties, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werken mee aan het onderzoek. Het onderzoek duurt één seizoen: van april tot september 2024.

Er zijn verschillende vormen van aal visserij. Eén daarvan is vissen met hoekwant. Daarbij legt de visser een lange lijn in het water. Aan die lijn zitten weer kortere lijnen met haken vast, waar aas aan zit. Zodra er vis aan de haken zit, trekt dat vogels aan zoals de beschermde aalscholver en visdief. De vogels kunnen vast komen te zitten in de lijnen of zich verwonden aan de haken en uiteindelijk sterven.

Het onderzoek is nodig om te bekijken in welke mate er slachtoffers vallen onder de vogels door deze vorm van visserij op aal. Dat is belangrijk om te weten, omdat er voldoende vogels van een bepaalde soort moeten zijn om een gezonde populatie in Nederland te behouden.

Natura 2000-beheerplan

Aanleiding voor dit onderzoek is het verlengen van het Natura 2000-beheerplan voor het IJsselmeergebied met zes jaar. In dit beheerplan is een aantal vrijstellingen opgenomen voor activiteiten op en rond het IJsselmeer. Voor verschillende vormen van visserij is dat ook het geval. Dit betekent dat voor deze activiteiten geen vergunning aangevraagd hoeft te worden.

Om de vrijstellingen te kunnen verlengen, moet vooraf uitgesloten worden dat er significant negatieve effecten zijn op beschermde Natura 2000-soorten zoals de aalscholver en visdief. Voor aalvissen met hoekwant is dat op dit moment niet uit te sluiten. Daarom kan de vrijstelling niet worden verlengd. Voor de andere vormen van aal visserij is dit wel uit te sluiten en blijven de vrijstellingen gelden.

Bron: Provincie Friesland