Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

EP akkoord met Omnibus verordening

2 min read

“Deze verordening geeft vissers duidelijkheid aan welke regels ze zich de eerste jaren van de aanlandplicht moeten houden, en welke uitzonderingen daarbij mogelijk zijn”, dat zei Europarlementariër Peter van Dalen naar aanleiding van de stemming in Straatsburg over de Omnibus verordening vanmiddag. De Omnibus is tijdelijke ‘reparatiewetgeving’ en moet de invoering van de aanlandplicht juridisch mogelijk maken.

Aanpassingen dankzij Europees Parlement

Peter van Dalen is wijst er met nadruk op dat het Europees Parlement op veel punten het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie heeft aangepast: “Alleen vangsten van boven de 50 kilo per soort moeten worden genoteerd in het logboek, in plaats van dat elke verdwaalde vis moet worden geregistreerd, zoals de Europese Commissie wilde. Dat scheelt behoorlijk in de administratieve lasten. Daarnaast hoeft de ondermaatse vis niet per soort aan boord te worden gesorteerd”.

Verder komt er een overgangsperiode van twee jaar, waarin vissers niet gestraft worden als ze fouten maken. Van Dalen: “Voor dit punt heb ik me met name hard gemaakt. Op deze manier krijgen vissers de tijd zich aan te passen aan de nieuwe regels. De vissers zullen immers in deze periode ook zonder het te weten of te willen fouten maken.”

Rapportage

Ondanks deze aanpassingen en uitzonderingen zal de invoering van de aanlandplicht niet probleemloos gaan. Het Europees Parlement heeft daarom in de onderhandelingen met de Raad van Ministers afgedwongen dat de lidstaten elk jaar moeten rapporteren over de invoering én impact van de aanlandplicht. Deze rapportages worden besproken in de Visserijcommissie van het EP: “Mijn fractie en ik zullen die rapportages nauwgezet volgen en actie ondernemen zodra blijkt dat de regels onwerkbaar blijken voor bepaalde visserijtakken”, aldus Van Dalen die visserij-coördinator is van de ECR-fractie (de 3e grote fractie in het EP).

Voor de pelagische visserij (bijv haring, makreel) is de aanlandplicht al van kracht vanaf 1 januari 2015. De voor Nederland belangrijke demersale visserij (platvissen als tong en schol) zullen vanaf 1 januari 2016 geleidelijk onder de aanlandplicht komen te vallen. Hoe dit precies verloopt wordt momenteel uitgewerkt door de betreffende lidstaten in overleg met de sector.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *