Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Stappenplan invoering aanlandplicht visserij

2 min read

Foto: Protest tegen aanlandplicht op de visserijdagen in Den Helder

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft samen met de Coöperatieve Visserij Organisatie een Stappenplan voor de invoering van de aanlandplicht in de Nederlandse demersale visserij in de Noordzee en het Kanaal opgesteld en naar de Tweede kamer gestuurd.

Demersale visserij is de vangst van vissoorten die op of nabij de bodem leven, zoals schol en tong. De aanlandplicht is nodig  om de visserijsector verder te verduurzamen en verspilling te voorkomen.

Staatssecretaris Dijksma: ‘Invoering van de aanlandplicht is voor de Nederlandse visserijsector bepaald geen sinecure. Binnen de kaders van het nieuwe gemeenschappelijke visserijbeleid zet ik mij in voor maximale rek en ruimte om de invoering van de aanlandplicht voor de vissers zo werkbaar mogelijk te maken.’

Vermindering bijvangsten

Met de visserijsector is afgesproken dat deze zich maximaal inzet om de ongewenste bijvangsten stapsgewijs te verminderen tot uiteindelijk een reductie van 35 procent in 2019 ten opzichte van 2010. Daarbij maken de vissers gebruik van nieuwe technologieën en netaanpassingen. De overheid ondersteunt de sector bij het vinden van oplossingen, bijvoorbeeld door het financieren van proefprojecten.

Fasering

De aanlandplicht voor demersale visserij wordt gefaseerd ingevoerd in de jaren 2016-2018. Nederland zet zich er voor in om voor schol als bijvangst in de tongvisserij en de kreeftjesvisserij de aanlandplicht uit te stellen tot 2018. Voor gerichte scholvisserij met grote mazen geldt de aanlandplicht dan wel vanaf 1 januari 2016. Uitstel geeft de sector extra tijd om onderzoek naar overleving bij teruggooi van bijvangst af te ronden. Dit door de overheid gesteunde onderzoek kan leiden tot uitzonderingen op de aanlandplicht.

Enkele andere voorstellen aan de Europese Commissie uit het stappenplan zijn de aanvraag van een vrijstelling van de verplichting van uitsortering van ondermaatse tong kleiner dan 19 centimeter,  het afschaffen van belemmeringen uit het kabeljauwherstelplan en een ruimere definitie in de toepassingsmogelijkheden van aangelande ondermaatse vis, waarbij alleen directe menselijke consumptie wordt uitgesloten. [Nieuwsbericht Rijksoverheid| 01-06-2015]

Download hier de Documenten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *