Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Maaskant bouwt duurzame schelpdierkotter

2 min read

Damen Maaskant Shipyards Stellendam bouwt een innovatieve mesheftvisser voor de Nederlandse visserijcoöperatie YE 118 Noordland BV

Damen Maaskant Shipyards Stellendam bouwt een innovatieve mesheftvisser voor de Nederlandse visserijcoöperatie YE 118 Noordland BV. De 43 m lange kotter laat zien hoe een standaard Maaskant-ontwerp kan worden aangepast aan de voortdurend veranderende eisen van de moderne visserij.

“We zijn heel blij dat wij dit geavanceerde schip mochten bouwen’, aldus Maaskant-directeur Frits van Dongen. “De Noordland is de eerste mesheftvisser die tot 20 meter diep op mesheften vist. Dit is mogelijk dankzij het geavanceerde pompsysteem.” De pomp is aangesloten op een 30 m lange zuigbuis, waaraan aan één kant een 1 m brede korf zit bevestigd, die door het schip over de vislocatie wordt gelegd.

Bijdrage aan duurzame visserij

De nieuwe YE 118 Noordland

Deze vistechniek zorgt ervoor dat de milieuschade, zoals verstoring van de zeebodem en ongewenste bijvangst, zoveel mogelijk wordt beperkt. De Nederlandse mesheftensector is MSC-gecertificeerd, wat wil zeggen dat er duurzaam wordt gevist, waarbij er niet alleen voor wordt gezorgd dat de visstand van de beviste soorten op peil blijft, maar ook dat er geen schade wordt toegebracht aan het ecosysteem. Het merendeel van de vangst wordt verkocht in Zuid-Europese landen: in Nederland is deze delicatesse relatief onbekend.

Behalve het gespecialiseerde visserijtuig, de generatoren en het voortstuwingssysteem verzorgt de werf ook het timmerwerk, de elektronica en het leidingwerk. De oplevering is half oktober gepland.

Met flexibel ontwerp inspelen op de behoeften van de klant

Op de werf bevindt zich thans ook de BS 8 Valente, een mosselkotter uit Wales, die in 2003 is gebouwd door Damen Maaskant. De BS 8 Valente is nu weer terug in Stellendam voor periodiek onderhoud en reparatie. Wie de Valente zo naast de Noordland ziet liggen, beseft eens te meer hoe flexibel het ontwerpproces van de werf is. Hoewel de schepen voor verschillende doeleinden worden gebruikt (de mosselvisserij vereist een andere layout en ander tuig dan de mesheftvisserij) – is de romp van de twee schepen identiek.

Maaskant kan de standaard-romp zodanig aanpassen dat deze geschikt is voor het doeleinde waar de klant een schip voor wil gebruiken, waaruit eens te meer blijkt dat Maaskant een leidende speler is als het gaat om nieuwe vistechnieken. Daarbij wordt nauw samengewerkt met rederijen en schippers om nieuwe technieken en nieuw vistuig te ontwikkelen.

De 43 m lange kotter laat zien hoe een standaard Maaskant-ontwerp kan worden aangepast aan de voortdurend veranderende eisen van de moderne visserij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *