Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

‘Jonge paling loopt de spuigaten uit’

2 min read

Jonge paling loopt de spuigaten uit, foto Stichting DUPAN

Vandaag zijn in Spakenburg 430.000 jonge palinkjes (pootaaltjes) uitgezet in het Gooimeer en Eemmeer. Vanaf een kotter werden de jonge palingen met duizenden tegelijk uitgezet via de spuigaten van het schip, en met grote kuipen.

De palinkjes zijn door visserijbedrijven Gerard Heimensen en Jan Wormsbecher uitgezet in het Gooimeer en Eemmeer. Deze uitzetgebieden zijn speciaal geselecteerd door de overheid. Wanneer de pootaaltjes tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit deze gezonde leefgebieden naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen.

Tot en met augustus worden miljoenen jonge palingen uitgezet in de Nederlandse natuur. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de groei van de palingstand.

De paling die vandaag is uitgezet, is zogenaamde pootaal. Deze kwam een paar maanden geleden aan als glasaal bij de Franse kusten. Vervolgens hebben ze enkele maanden in een Nederlandse kwekerij doorgebracht om groter en sterker te worden.

De paling die vandaag is uitgezet, is zogenaamde pootaal, foto Stichting DUPAN

Glasaal komt aan op alle Europese kusten, meegenomen door de stroming op een tocht van zo’n 6.000 kilometer vanuit de Sargassozee (Bermudadriehoek), waar ze geboren zijn.

De jonge palingen hebben echter vrijwel geen mogelijkheid zelfstandig langs onze kustbarrières te komen. Door deze ernstige belemmering van de natuurlijke migratie, is de palingstand de laatste decennia gedaald. In heel Europa geldt daarom de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten. Dit ligt vast in de Europese Aalverordening en het Nederlands Aalbeheerplan.

Deze uitzet wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’. Het project wordt medegefinancierd uit het Europees Visserijfonds en het Duurzaam Paling Fonds en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN.

In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. [Dit is een origineel bericht van Stichting DUPAN]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *