Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

VLIZ brochure: Hoogtij(d) voor kustvisserij

2 min read

VLIZ brochure: Hoogtij(d) voor kustvisserij

Om de toekomst van de Belgische kustvisserij te verzekeren is het hoogtijd voor gerichte acties. In het kader van het GIFS-project publiceerde het VLIZ de brochure “Hoogtij(d) voor kustvisserij” waarin dit standpunt naar voor wordt geschoven.

Naast feiten en cijfers, worden alle hinderpalen samengebracht die de ontwikkeling van deze vaak kleinschalige en ambachtelijke bedrijven in de weg staan. Kustvisserij is van nature sterk verstrengeld met de cultuur, het toerisme, milieu en natuurbehoud in de kuststreek, wat heel wat kansen biedt en nood heeft aan specifieke acties.

Wereldwijd zorgt de visserij in de kustwateren voor een grote diversiteit aan voedsel en creëert het aanzienlijke directe en indirecte werkgelegenheid voor de bevolking in de kustzone. Maar in België is deze sector, vaak bestaande uit kleinschalige en ambachtelijke (familie)bedrijven, sterk gekrompen. De kustvloot vertegenwoordigde in 1960 nog 63% van de Belgische vloot, terwijl het kleine vlootsegment anno 2015 nog amper uit 20 schepen bestaat. Hiervan staan slechts 7 schepen specifiek geregistreerd  als kustvisser (~10% van de vloot).

Europa wil dat alle lidstaten binnen het nieuwe gemeenschappelijke visserijbeleid specifieke aandacht besteden aan deze sector en gepaste criteria opstellen voor de kleinschalige, ambachtelijke  en kustvisserij. Ze kennen immers specifieke noden en hinderpalen, en moeten anders worden benaderd dan de grotere vlootsegmenten. Ook wil Europa dat de lidstaten werk maken van regels en rapportageverplichtingen voor de recreatieve visserij. Zij hebben immers een belangrijke impact op de visbestanden in de kustwateren, waar ook de commerciële kustvisserij actief is.

In het kader van het INTERREG-project GIFS werd met zes partners uit vier Europese landen grenzend aan het zuidelijke Noordzee en het Engles Kanaal getracht meer inzicht te verwerven in de sociaal-economische en culturele betekenis van de kustvisserij in de regio. Zo wilde men een basis bieden voor het visserijbeleid, en strategieën opstellen voor kustvernieuwing en een duurzame ontwikkeling binnen de kustgemeenschap. Hierbij werd erkend dat de kustvisserij – naast een economische bijdrage – ook een belangrijke bijdrage levert aan bredere sociale en culturele normen en waarden. Als finale resultaat werd de internationaal geldende position paper opgesteld: “Inshore fisheries: too important to ignore?”.

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) bewerkte deze position paper voor de lokale, Belgische situatie: Hoogtij(d) voor kustvisserij. Het werd een online beschikbare brochure  waarin, naast  feiten en cijfer, de kansen en hinderpalen worden genoemd en suggesties worden gegeven voor gerichte acties om de toekomst van de Belgische kustvisserijsector te verzekeren. [Nieuwsbericht VLIZ]

Download hier: Hoogtij(d) voor kustvisserij
 
Lees meer over het GIFS-project en zijn resultaten op de GIFS-website

Video: The GIFS Project presented by Julie Urquhart, University of Greenwich

Gepubliceerd op 17 jul. 2014 door TourFish Conference

Bijschrift video: Julie Urquhart talks thought the GIFs project.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *