Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Nog niet eerder zoveel schol in de Noordzee

2 min read

Nog niet eerder heeft er zoveel schol in de Noordzee gezwommen als nu.

Nog niet eerder heeft er zoveel schol in de Noordzee gezwommen als nu. Dat blijkt uit cijfers van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES). De stand van de volwassen schol wordt geschat op bijna 901.700 ton.

Ook het tongbestand is volgens de onderzoekers licht gegroeid. De toename is grotendeels te danken aan vermindering van de druk op de visstand door visserij. Het gaat met heel wat Noordzeevissen de goede kant op.

Zo is het schol- en tongbestand licht gestegen, blijft de stand van tarbot en griet stabiel en groeit die van kabeljauw voorzichtig. De aanwas van jonge haring bleek vorig jaar groter dan geschat. Voor de visserij betekent dit waarschijnlijk dat de quota voor schol, haring en kabeljauw verhoogd worden. Tong blijft hetzelfde en de vangst op tarbot en griet zal verlaagd worden.

Ieder jaar bepalen visserijbiologen hoeveel vis er in de Noordzee rondzwemt en hoe groot de kans is op nakomelingen. Dat doen ze steekproefsgewijs voor de belangrijkste vissoorten, zoals tong, schol, kabeljauw en haring.

De berekeningen van ICES vormen een advies over hoeveel vis van een bepaalde soort gevangen mag worden. Uiteindelijk stelt de Europese Ministerraad vast hoeveel er gevangen mag worden, de zogeheten quota. [Bronnen: Vilt en IMARES Wageningen UR]

Lees ook: Beheer visstand op Noordzee werkt – Vangstadviezen visquota 2016

Video IMARES Wageningen UR: Beam Trawl Survey (BTS)

Ieder jaar in augustus/september wordt er door onderzoekers van IMARES een boomkorsurvey (Beam Trawl Survey – BTS) gedaan in de Noordzee, om de leeftijdsopbouw van schol en tong in kaart te brengen. Daarnaast monitoren de onderzoekers bodemdieren, andere vissoorten en hydrografische gegevens. Deze gegevens worden onder andere gebruikt voor het bepalen van de omvang van visbestanden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *