Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Europarlementariërs bezoeken Urk

2 min read

Op de foto staan van links naar rechts: Peter van Dalen, Ian Duncan, Geert Post (wethouder Urk) en Teun Visser (directeur visveiling).

“Een duurzaam beheer van de visbestanden is alleen mogelijk met een vereenvoudiging van de regels”, dat zei Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) tijdens zijn werkbezoek aan Urk. Van Dalen was daar vrijdag samen met zijn Schotse collega Ian Duncan die hij had uitgenodigd voor een werkbezoek.

Duncan is oud-voorzitter van de Schotse Visserij Federatie en net als Van Dalen lid van de visserijcommissie namens de ECR-fractie in het Europees Parlement. Duncan toonde zich enthousiast over het bezoek aan Urk en stelde: “Een van mijn adviezen aan Urker vissers: Promoot jullie vis als scharrelvis. Jullie vis zwemt vrij rond in de Noordzee en is dus vers en heel gezond.”

Hij zei ook: “Peter van Dalen en ik werken nauw samen in de Visserij Commissie, omdat we zien dat de Schotse en Nederlandse vissers dezelfde uitdagingen hebben. We vissen bijvoorbeeld beiden in de Noordzee. Het is dan ook goed om van de Urker vissers te horen en te zien, waar hun uitdagingen liggen.”

Wirwar aan regels

Dit najaar presenteert de Europese Commissie de herziening van de Technische Maatregelen en haar Meerjarenplan voor de Noordzee. Van Dalen: “In deze twee voorstellen moeten wat mij betreft vereenvoudiging en regionalisering centraal staan. Dit is vaak beloofd door de Europese Commissie, nu moeten die woorden omgezet worden in daden. Alleen met werkbare regelgeving kunnen we de Schepping zo beheren dat er toekomst is voor zowel de vis als de visserman.”

De opeenstapeling van Europese en nationale regels belemmert de vissers momenteel in hun zoektocht hoe om te gaan met de aanlandplicht. De combinatie van zeedagen, quota, licentiesystemen en technische maatregelen laat te weinig ruimte voor innovatieve oplossingen. “Deze wirwar aan regels moet worden ontrafeld”, aldus Van Dalen. En hij voegt toe: “Sowieso moet de puls-techniek worden aangemerkt als legale vangstmethode zodat er een einde komt aan de  tijdelijke ontheffingen. Dat is van belang met het oog op de investeringen die gedaan moeten worden.”

Werkbezoek

De Europarlementariërs brachten een bezoek aan de visveiling, de haven en het gemeentehuis. Tijdens de lunch hadden Van Dalen en Duncan een gesprek met  Commissaris van de Koning in Flevoland Verbeek en met Urker burgemeester Van Maaren over de ontwikkelingen in de regio. Na de lunch volgde een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers vanuit de visserijsector over de naderende aanlandplicht en nieuwe wetgeving. De dag werd afgesloten met een presentatie over het Masterplan Duurzame Visserij met specifiek aandacht voor het futuristische vlaggenschip de Immanuël.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *