Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Visserijdagen Urk 2016 gaat niet door

3 min read

Het risico bestaat dat grote kotters niet naar Urk kunnen komen. De GY 57 op de Visserijdagen en vlaggetjesdag Urk in 2014.

De Stichting Visserijdagen Urk heeft besloten om de voor zaterdag 7 mei 2016 geplande activiteiten af te blazen en door te schuiven naar 2017. Het bestuur ziet zich tot deze beslissing genoodzaakt door een tweetal externe oorzaken.

Enerzijds heeft dit te maken met het niet volledig beschikbaar zijn van de Urker haven en het haventerrein, anderzijds heeft het te maken met onderhoud aan het sluiscomplex Kornwerderzand in de Afsluitdijk. Met name het risico dat de kotters niet naar Urk kunnen komen in de Hemelvaartweek heeft voor het bestuur de doorslag gegeven om te besluiten het evenement met een jaar uit te stellen naar zaterdag 27 mei 2017.

Haven en haventerrein

Zoals bekend wordt de haven van Urk reeds enkele maanden als uitvalsbasis gebruikt door Siemens bij de bouw van het buitendijkse deel van het windmolenpark Westermeerwind. Door allerlei oorzaken heeft dit project een langere doorlooptijd dan oorspronkelijk gepland. De verwachting is dat de werkhaven van Urk begin mei 2016 nog volop in gebruik is door Siemens. Dat geeft de nodige ruimtelijke beperkingen in de haven en op het haventerrein voor de geplande activiteiten en vlootschouw op zaterdag 7 mei 2016.

Onderhoud Sluizencomplex Kornwerderzand

Het evenement Visserijdagen en Vlaggetjesdag wordt tot op heden tweejaarlijks gehouden in de week van Hemelvaartsdag, omdat de vloot die week stil ligt. Veel schepen plegen dan groot onderhoud en zijn bereid om daarvoor naar de haven van Urk te komen. De sluis Kornwerd is de toegang tot het IJsselmeer voor de kotters. Nu Rijkswaterstaat voor de periode van medio maart tot en met 1 mei 2016 onderhoud gepland heeft aan het bedieningsmechanisme van de sluis en de brug, ontstaat voor de Stichting Visserijdagen Urk een probleem.

Juist in het weekend voor Hemelvaartsdag moeten de Urker kotters door de sluis Kornwerd om naar Urk te komen. Daar er geen garanties te krijgen zijnover een doorvaart voor de kotters in dat weekend, is het risico dus levensgroot dat de kotters niet naar Urk kunnen komen. En zonder kotters zijn het niet dé Visserijdagen zoals het bestuur die voor ogen heeft. Het bestuur van de Stichting Visserijdagen Urk wilde dat risico niet lopen.

Voorzitter Klaas-Jelle Koffeman: “Het is een moeilijke beslissing geweest, maar als bestuur moesten we nu een beslissing nemen. De risico’s zijn te groot als het gaat om het neerzetten van een goed evenement. De beschikbare ruimte in de haven en op het haventerrein als ook de eventuele afwezigheid van kotters; dat risico wilden we niet lopen. Als bestuur willen we een prachtig evenement neerzetten dat beantwoordt aan het verwachtingspatroon van ons publiek. We doen het goed of we doen het niet!”.

Overige activiteiten 2016

Niet alle activiteiten van de Stichting Visserijdagen schuiven door naar 2017. Zo blijft de veiling van het mandje Noordzeeschol ten behoeve van een goed doel gewoon op de agenda staan voor maandag 2 mei 2016. Ook “Holland Fisheries Event 2016” op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober 2016 blijft gewoon op de agenda. Voor dé visserij- en maritieme beurs is grote belangstelling; nu is reeds meer dan 50% van de stands verhuurd. Kijk hiervoor op www.holland-fisheries.nl. [Bron: Visserijdagen Urk]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *