Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Schepen op de Noordzee milieuvriendelijker

1 min read

Voor schepen op de Noordzee gelden overigens al sinds 2015 strengere zwavelnormen

Alle nieuwe schepen die op de Noordzee varen moeten vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de nieuwe NOx (stikstofoxide) normen.

Dat heeft de milieucommissie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de VN deze week besloten met alle deelnemende lidstaten. De norm wordt ruim 70% strenger dan de huidige norm en levert daarmee een belangrijke bijdrage namens de scheepvaart voor de luchtkwaliteit in Nederland.

Ook is afgesproken dat schepen vanaf 2020 wereldwijd alleen nog brandstof mogen gebruiken met maximaal 0,5% zwavel. Dit levert een belangrijke bijdrage aan een schonere luchtkwaliteit. Voor de Noordzee geldt overigens al sinds 2015 een strengere zwavelnorm, namelijk maximaal 0,1% zwavel.

Op het gebied van klimaat is afgesproken dat vanaf 2019 alle schepen uitgebreide informatie over hun brandstofgebruik moeten bijhouden en rapporteren. Hiermee wordt het mogelijk om gerichte klimaatmaatregelen af te spreken. De IMO gaat nu werken aan  een strategie voor CO2 reductie; dit wordt beschouwd als één van de meest urgente milieuonderwerpen van dit moment.

Verder is bekend gemaakt dat het Ballastwaterverdrag in 2017 wereldwijd van kracht wordt. Het Ballastwaterverdrag moet voorkomen dat uitheemse schadelijke organismen en ziektekiemen in nationale wateren terecht komen, via het ballastwater dat schepen aan boord nemen als ze zonder vracht vertrekken. Het verdrag regelt dat schepen moeten beschikken over een installatie waarmee het ballastwater wordt gezuiverd.

De Internationale Maritieme Organisatie (International Maritime Organization, IMO) is een organisatie die op internationaal niveau afspraken tussen de deelnemende lidstaten maakt om de scheepvaart zo veilig en milieuvriendelijk mogelijk te maken. [Nieuwsbericht Rijksoverheid 31-10-2016]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *