Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Hoe zit het nog met tong in de Ierse Zee?

2 min read

De tongstock in de Ierse Zee is er volgens de wetenschappelijke gegevens slecht aan toe, maar dat strookt niet met wat de Belgische vissers ervaren.

ILVO wil de onzekerheden over de toestand van de tong in de Ierse Zee en het datatekort hieromtrent aanpakken door een “science-industry survey” te organiseren. Een nauwe samenwerking tussen de sector en visserijwetenschappers staat hierbij centraal.

De tongstock in de Ierse Zee is er volgens de wetenschappelijke gegevens slecht aan toe, maar dat strookt niet met wat de Belgische vissers ervaren. Hun waarnemingen vertellen ons dat er nog steeds veel tong van alle leeftijden te zien is. Sinds 2013 werd de toegestane vangst (TAC) drastisch verminderd en voor 2016 werd de directe visserij op tong volledig verboden.

De gegevens verzameld door de Britse wetenschappelijke survey in het gebied geven echter geen enkel signaal van herstel. Niet alleen tong doet het slecht, ook andere stocks zoals kabeljauw en wijting hebben het hard te verduren. Men spreekt daarom van een crisis op het niveau van het Ierse Zee ecosysteem. Wetenschappers en sector buigen zich over de vragen waarom visstocks het hier zo slecht doen en of deze verwachtingen wel kloppen met de werkelijkheid.

De Belgische vloot vaart al jaren af naar de Ierse Zee voor tong. Sinds de visserijmogelijkheden merkelijk afnamen en de onzekerheden omtrent de wetenschappelijke survey toenamen (2013), besliste ILVO om de koppen bijeen te steken en samen met de sector initiatief te nemen. Een dergelijke “fishery-science partnership” (FSP) biedt voor de sector een kans om beter vertrouwd te raken met wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappers leren op hun beurt de waarde van lokale ecologische kennis in te schatten en hoe ze dit kunnen meenemen in hun onderzoek.

Concreet stelde ILVO voor om een wetenschappelijke survey aan boord van een commercieel schip te organiseren, een “industry-science survey”. Daarbij kan de vangst vergeleken worden met de wetenschappelijke survey en er kan ook op plaatsen gevist worden die minder gekend zijn voor de wetenschap om na te gaan of het tongbestand zich al dan niet verplaatst heeft. In de gebieden die belangrijk zijn voor de tongvisserij (tussen 53° en 55°N) zullen in het najaar van 2016 verschillende stations bemonsterd worden, meer bepaald 1 vissleep in elk vakje van 10×10 zeemijl.

De Baai van Liverpool wordt aanzien als het gebied met de belangrijkste tongconcentratie in de Ierse Zee, waardoor voor het afstellen van de bestandsraming enkel de survey stations in dit gebied in rekening gebracht worden. Indien de nieuwe gegevens afkomstig uit het beviste raster aantonen dat ook andere gebieden belangrijk zijn voor tong, of dat de wetenschappelijke survey de werkelijkheid niet correct weerspiegelt, dan kan overwogen worden om een alternatieve survey (i.e. een bedrijfssurvey) naast de conventionele wetenschappelijke survey in te richten in de Ierse Zee.

Op basis van het antwoord op de vraag “Hoe is het nu eigenlijk écht gesteld met de tong in de Ierse Zee” kan het proces gestart worden om, bij positief antwoord “GOED”, de wetenschappelijke survey bij te sturen, of, bij negatief antwoord “NIET GOED”, de visserijinspanningen in samenspraak met beleid en sector te verplaatsen. [Nieuwsbericht ILVO november 2016]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *