Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Raad beslist over vangstbeperkingen Zwarte Zee voor 2017

2 min read

Op 12 december 2016 kwam de Raad tot een akkoord over de vangstmogelijkheden voor 2017 voor de in commercieel opzicht belangrijkste visbestanden in de Zwarte Zee. Dit besluit betreft Bulgarije en Roemenië.

De Raad heeft met name besloten het Commissievoorstel te bevestigen, waarbij de voor 2016 geldende totaal toegestane vangsten (TAC’s) worden verlengd voor 2017. Dit betekent dat Bulgaarse en Roemeense vissers in 2017 tot 11 475 ton sprot en 86,4 ton tarbot zullen kunnen vissen.

Het akkoord is gebaseerd op het beste beschikbare wetenschappelijke advies en op de beginselen van het hervormd gemeenschappelijk visserij­beleid (GVB).

Achtergrond

Bestanden in de Zwarte Zee die worden bevist door Bulgarije en Roemenië, worden gedeeld met niet-EU-landen zoals Turkije, Oekraïne, Georgië en de Russische Federatie. Op regionaal niveau hebben de EU- en de niet-EU-landen onderling echter geen TAC’s vastgesteld. De Europese Unie stelt sinds 2008 elk jaar autonome quota voor tarbot- en sprotbestanden vast om ervoor te zorgen dat de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 43, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is in het gemeenschappelijk visserij­beleid de Raad bevoegd voor het vaststellen en verdelen van de vangst mogelijkheden. Voor de aanneming van deze verordening zijn de deelname van het Europees Parlement en het advies van het Economisch en Sociaal Comité daarom niet vereist.

Volgende stappen

Wanneer de juristen-vertalers de laatste hand hebben gelegd aan de definitieve tekst, zal de aanneming ervan door de Raad worden opgenomen onder de A-punten van de agenda voor de zitting van 19 december 2016. [Persmededeling Raad van de Europese Unie 12/12/2016]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *