Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Palingonderzoek Wageningen University & Research verder uitgebreid

2 min read

Het palingonderzoek in Wageningen wordt in 2017 verder uitgebreid. Wageningen University & Research heeft een publiek private samenwerking gesloten binnen de Topsector Agri&Food met Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN), het Ministerie van Economische Zaken en private partijen.

Doel is om de kweek van paling zonder gebruik van glasaal uit de natuur mogelijk te maken. Internationale samenwerking tussen palingonderzoekers binnen het Eel Reproduction Innovation Centre (EELRIC) helpt om het palingonderzoek in een stroomversnelling te krijgen.

Wageningen University & Research heeft de afgelopen twee jaar in samenwerking met Stichting DUPAN en het Ministerie van Economische Zaken een onderzoeksproject uitgevoerd. Er is een methode ontwikkeld om van jonge palinkjes (glasaaltjes) geschikte toekomstige ouderdieren te maken. Dat heeft afgelopen jaar al geleid tot duizenden larfjes van zeven verschillende vrouwtjes. De larfjes sterven helaas uiteindelijk nog wel omdat nog niet bekend is welk voer de diertjes nodig hebben.

Samenwerken om palingkweek mogelijk te maken

De recent gestarte internationale samenwerking binnen het internationale Eel Reproduction Innovation Centre (EELRIC) zal het onderzoek verder in een stroomversnelling brengen. Twee jaar na de oprichting delen inmiddels onderzoeksinstituten uit acht Europese landen, Japan, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten hierin hun kennis om het uiteindelijke doel, het op grote schaal kweken van paling, mogelijk te maken.

Kweek paling zonder glasaal uit de natuur

De wetenschappers mikken daarbij op gecontroleerde productie van palinglarven, de ontwikkeling van goed larvenvoer en uiteindelijk het produceren van glasaaltjes. Daarmee zou de aquacultuur paling kunnen kweken zonder glasaal uit de natuur. Palingkweek biedt dan een oplossing voor de druk op het wilde palingbestand en bewerkstelligt daarmee een verdere verduurzaming van de palingconsumptie. [Nieuwsbericht Wageningen University & Research 23 januari 2017]

Video: Gekweekte paling groeit op in de natuur. Gepubliceerd op 27 jun. 2016 door Stichting DUPAN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *