Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Nieuwe scheepvaartroutes langs Nederlandse en Belgische kust

1 min read

Vanaf 1 juni 2017 gelden nieuwe scheepvaartroutes op het Belgische en het Nederlandse deel van de Noordzee.

Vanaf 1 juni 2017 gelden nieuwe scheepvaartroutes op het Belgische en het Nederlandse deel van de Noordzee. Deze nieuwe routes vergroten de veiligheid van het scheepvaartverkeer en beperken het risico op milieuverontreiniging.

Ook zijn de havens hiermee veiliger en vlotter te bereiken en wordt de ruimte op de Noordzee zo efficiënt mogelijk gebruikt.

Nieuwe routes in de Noordzee

De Noordzee is een van de drukst bevaren én meest benutte zeeën ter wereld. Voor bepaalde vaargebieden langs de Belgische en Nederlandse Noordzeekust waren nog geen vaste routes. Om de doorstroom van scheepvaart in deze gebieden te verbeteren, passen Nederland en België de scheepvaartroutes samen aan. De nieuwe routes vullen gebieden zonder routering op, waardoor een onafgebroken routeringsstelsel van Frankrijk tot aan Duitsland ontstaat.

De nieuwe routes helpen schepen bij de navigatie, wat de veiligheid op zee verhoogt en de kans op milieuverontreiniging verkleint. Bovendien verbetert de doorstroming, omdat activiteiten die de scheepvaart verhinderen verboden zijn op de nieuwe routes.

Dit kunt u verwachten van de nieuwe routes:

Aanbevolen scheepvaartroutes rond de windparken en vaarmogelijkheden door Nederlandse windparken;

Scheiding van inkomend en uitgaand verkeer nabij voorzorg gebieden en de verkeers scheidingstelsels;

Voorzorg gebieden (precautionary area) in drukke gebieden;

Organisatie en optimalisatie van het verkeer rond het beloodingsgebieden en aansluitende routes;

Aanpassing van ankergebied.

Nieuwe regels voor varen in windparken

Naast het vastleggen van de nieuwe routes, hebben België en Nederland afspraken gemaakt over de doorvaart van windparken:

Kleine schepen (<24m) mogen onder voorwaarden door Nederlandse windparken varen.

Alle Belgische windparken zijn gesloten voor alle doorvaart.

In het Nederlandse windenergiegebied Borssele is een scheepvaartcorridor opgenomen waarin schepen kleiner dan 45m mogen varen.

>>> Klik hier voor meer informatie <<<

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *