Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Grevelingenmeer herbevolkt met jonge paling

2 min read

Grevelingenmeer herbevolkt met jonge paling, foto Stichting DUPAN

Het Grevelingenmeer is herbevolkt met 1,25 miljoen jonge palingen, of glasaaltjes. Hiermee is opnieuw een flinke impuls gegeven aan de palingstand die sinds 6 jaar een stijgende lijn laat zien.

Het Grevelingenmeer is een door de overheid geselecteerd gebied. Wanneer ze uitgezette palinkjes tot volwassen zogenaamde schieralen zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit dit gezonde leefgebied naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee (Bermudadriehoek) voor nageslacht te zorgen. Dit jaar worden miljoenen jonge palingen uitgezet in de Randmeren, Friesland en Zeeland.

Deze herbevolking levert een direct natuurvoordeel op: in veel gebieden waar grote hoeveelheden glasaal zich ophopen, zoals de Engelse en Franse riviermondingen, zou anders het overgrote deel van die glasaaltjes sterven.

Deze glasaaltjes waren afkomstig van de Franse kust. Ze werden meegevoerd door oceaanstromingen vanaf hun geboorteplek in de 6.000 kilometer verderop gelegen Sargassozee. De jonge palingen kunnen echter niet zelfstandig langs de Europese kustbarrières komen om zoetwater te bereiken, waar ze op kunnen groeien. In heel Europa geldt daarom de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten. Dit ligt vast in de Europese Aal verordening en het Nederlands Aalbeheerplan, wat er voor zorgt dat de palingstand weer een stijgende lijn laat zien.

Projectpartners

Dit herbevolkingsproject wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij.

Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund® en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen.

DUPAN beheert het Eel Stewardship Fund® voor Nederland. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit dit fonds in het over de dijk helpen van volwassen palingen naar zee en in gericht wetenschappelijk onderzoek. [Dit is een origineel bericht van Stichting DUPAN 31-03-2017]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *