Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Visserijambtenaren verhuizen naar Brugge en Brussel

2 min read

Visserijambtenaren verhuizen naar Brugge en Brussel

In visserijmiddens doet het gerucht al enige tijd de ronde dat de dienst Zeevisserij die behoort tot het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid wegtrekt uit Oostende. Minister Joke Schauvliege bevestigt dit na een vraag van N-VA-parlementslid Wilfried Vandaele.

Volgens de minister zal beleidsondersteuning in de toekomst zo veel mogelijk vanuit Brussel gebeuren. Voor ambtenaren die belast zijn met uitvoerende en controletaken wordt de uitvalsbasis Brugge. Vandaele argumenteert tegen de verhuis dat de overheidsdienst de in Oostende aanwezige ‘visserijcluster’ verlaat. Minister Schauvliege wijst op de voordelen.

“De minister liet weten dat zoals alle Vlaamse overheidsdiensten ook het Departement Landbouw en Visserij moet besparen”, zegt Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele in Het Nieuwsblad. Tegen 2019 zullen ruim 60 werknemers op natuurlijke wijze afvloeien. Daarbij zijn drie medewerkers van de dienst Zeevisserij die op pensioen gaan tussen nu en 2020 en niet vervangen zullen worden.

Het parlementslid vroeg haar om de geruchten uit te klaren over een op til zijnde verhuis van de dienst Zeevisserij die nu in Oostende gevestigd is. Joke Schauvliege, bevoegd voor landbouw maar dus ook voor visserij, verduidelijkte dat beleidsondersteuning in de toekomst zo veel mogelijk vanuit Brussel gaat gebeuren. Twee van de 12 mensen die op de dienst werken, verhuizen daarom naar de hoofdstad. In de buitendienst blijft de focus liggen op uitvoerende en controletaken dichtbij het werkveld zodat de anderen niet naar Brussel maar naar Brugge verhuizen.

Vandaele zegt dat er in de visserijsector vraagtekens worden gezet bij die verhuis. “Het is de verantwoordelijkheid van de minister om te beslissen hoe ze het best en efficiëntst kan besparen, maar de argumenten van diegenen die de dienst liever in Oostende zien blijven, houden wel degelijk steek. Vandaag is namelijk ook de Rederscentrale opnieuw in Oostende gevestigd en ontstaat er een cluster met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en de nieuwe installaties voor het Waterbouwkundig Laboratorium.”

De minister plaatst daar een aantal voordelen van de verplaatsing van de buitendienst naar Brugge tegenover: “De medewerkers landbouw kunnen in Brugge makkelijker inspringen bij hun visserijcollega’s. Omgekeerd komen de visserijmedewerkers meer in contact met de werkwijze binnen de dienst landbouw en meer bepaald met de administratieve voorsprong die ze daar hebben door de digitalisering. Bedoeling is om ook in de dossierbehandeling voor de visserijsector efficiëntiewinsten te boeken. Daarenboven is Brugge beter of alvast niet slechter bereikbaar voor woon-werkverkeer, en is de stad goed gesitueerd ten opzichte van de visserijsector en de havens van Nieuwpoort, Zeebrugge en Oostende.” [Nieuwsbericht Vlaams infocentrum land-en tuinbouw]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *