Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Vier Vlaamse aquacultuur onderzoeksprojecten goedgekeurd

3 min read

Vier Vlaamse aquacultuur onderzoeksprojecten goedgekeurd

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft vier innovatieve onderzoeksprojecten rond aquacultuur goedgekeurd.

Het gaat om twee veelbelovende projecten voor aquacultuur op het land en twee in de zee. Zij komen nu in aanmerking voor Vlaamse en Europese financiering.

HaLAVla (Haalbaarheidsstudie Landbased Aquaculture in Vlaanderen), Inagro VZW

Dit project brengt locaties in Vlaanderen in kaart die voldoen aan alle randvoorwaarden voor aquacultuur. Die randvoorwaarden zijn: voldoende wateraanvoer en mogelijkheden om afvalwater te lozen/hergebruiken,  de nodige energieaanvoer (restwarmte, lokale productie van elektriciteit, …), logistiek interessant gelegen, betaalbare beschikbare grond, een wettelijk kader dat aquacultuur toelaat en de aanwezigheid van geïnteresseerde investeerders.  Zodra de locaties zijn geïdentificeerd, ligt de weg open om per locatie een productie- of businessplan uit te werken in een vervolgproject.

Op deze manier kan men komen tot een productie op de meest geschikte locatie mét maximale horizontale integratie of circulaire economie. Dit project zal toelaten om de meest geschikte locaties voor optimaal gebruik van grondstoffen in ‘land based aquaculture’ te bepalen en zo direct bijdragen aan de ontwikkeling van deze sector in Vlaanderen. Het project zet ook maximaal in op het hergebruik van grondstoffen uit andere industrieën in ‘land based aquaculture’ waardoor ook de ecologische valorisatie van deze grondstoffen wordt gestimuleerd. Het project sluit dan ook aan bij de doelstelling van circulaire economie zoals gedefinieerd in de visie 2050 van de Vlaamse Regering.

IMTAC-VL, KU Leuven

Traditioneel wordt aangenomen dat Vlaanderen slechts weinig mogelijkheden heeft voor de ontwikkeling van aquacultuursystemen verbonden aan grote wateroppervlakten. Niettemin zijn alle kritische factoren voor een succesvolle aquacultuuruitbating aanwezig in het merengebied verbonden aan de kwartszand-exploitatie van het bedrijf Sibelco in de regio Dessel-Mol. De site omvat een wateroppervlakte van om en bij 1.000 hectare bestaande uit meren en putten van variabele diepte, alsook omgevend landoppervlak dat beschikbaar én geschikt is voor op het land gebaseerde aquacultuur. Daarnaast biedt de industriële kwartszand-exploitatie grote hoeveelheden restwarmte.

Geïntegreerde teelt van extractieve aquacultuursoorten, ILVO in samenwerking met UGent, Brevisco bvba, Sioen Industries, Colruyt Group en Lobster Fish

Dit project onderzoekt in hoeverre schelpdier- en/of zeewierteelt daadwerkelijk mogelijk is in de Belgische Noordzee. Dit project moet dan ook gezien worden als een voorstudie om te komen tot commerciële projecten, namelijk de gecombineerde kweek van soorten op verschillende trofische niveaus, zoals schelpdieren en/of macrowieren, en de ruimtelijke integratie met andere activiteiten zoals energiewinning (windmolenparken). Het gaat om een relatief kleinschalig project voor de uitbouw van wetenschappelijk onderzoek naar de biologische en technische haalbaarheid van de verschillende kweeksoorten en kweekstructuren. Daarnaast wordt ook gekeken naar hun bioremediërings- en vermarktingspotentieel. Aan de hand van deze resultaten zal de technische en economische haalbaarheid verder verfijnd worden.

EDULIS – Offshore mosselkweek in windmolenparken, UGent in samenwerking met ILVO, Belwind, Brevisco bvba, C power, Colruyt Group, DEME en OD Natuur

Dit project onderzoekt de mogelijkheden om mosselen in windmolenparken op zee te kweken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van twee test-longlines van 56 meter: één test-longline zal maximaal belast worden met volwassen mosselen, terwijl de tweede lijn zal worden uitgerust met verschillende mosselzaadinvangsystemen waardoor spatval en mosselgroei kunnen worden opgevolgd. In het verleden is reeds gebleken dat mosselkweek voor de Belgische kust onder de lokale omstandigheden goede resultaten oplevert. Het ’biologisch’ succes werd echter overheerst door technologische problemen waarvan het losslaan, afzinken en het overvaren van de kooien en vlotten de belangrijkste waren.

Naast de technische haalbaarheid, wordt ook de economische haalbaarheid van mosselteelt in windmolenparken onderzocht, waarbij de synergie tussen beide activiteiten een win-win situatie kan betekenen (zoals bijvoorbeeld het gedeelde gebruik van een schip).

Joke Schauvliege: “Met deze nieuwe ontwikkelingen zet Vlaanderen vanuit een sterke innovatieve en professionele aanpak een nieuwe, strategische stap voorwaarts in de ontwikkeling van aquacultuur. Daarom zal ik 525.000 euro vrijmaken uit het eigen budget en evenveel Europese middelen reserveren. In totaal krijgen deze projecten dus meer dan een miljoen euro subsidie.” [Nieuwsbericht Vlaams Departement Landbouw en Visserij]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *