Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Nieuwe Europese regels voor externe visserijactiviteiten

2 min read

Nieuwe Europese regels voor externe visserijactiviteiten

De Raad heeft op 20 juni 2017 met het Europees Parlement een politiek akkoord bereikt over nieuwe regels voor het duurzame beheer van externe vissersvloten.

De overeengekomen verordening zal de machtigingsregeling voor vissersvaartuigen moderniseren en zal gelden voor alle EU-vaartuigen die buiten de EU-wateren vissen, en voor vaartuigen van derde landen die in EU-wateren vissen.

Clint Camilleri, Maltees staatssecretaris voor Landbouw, Visserij en Dierenrechten, was ingenomen met het akkoord en zei dat “de EU dankzij deze nieuwe, transparantere regels beter uitgerust zal zijn om haar externe vloot te monitoren en illegale visserij te bestrijden. Wij zijn er trots op ons halfjaar op het gebied van visserij met een zo belangrijke verwezenlijking te kunnen afsluiten.”

Het hervormd gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) stimuleert een duurzame en ecosysteem gerichte voorzorgsaanpak van visserijbeheer, waarbij de nadruk wordt gelegd op samenhang tussen de interne en de externe dimensie ervan. Het was dan ook nodig de vorige machtigingsregeling te herzien om ervoor te zorgen dat bij EU-visserijactiviteiten buiten de Uniewateren dezelfde beginselen en normen in acht worden genomen als in de EU-wateren.

De verschillende machtigingsprocedures worden verbeterd, met als doel de administratieve lasten te beperken, de rechtszekerheid te vergroten, een gelijke behandeling van interne en externe vloten te garanderen en de responstijd voor aanvragers te verkorten.

Voorts versterkt het nieuwe kader de regels betreffende illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO) – de hoekstenen van het GVB.

Achtergrond en volgende stappen

Het akkoord van vandaag moet nog worden goedgekeurd door het Comité van permanente vertegenwoordigers van de Raad (Coreper). Na de formele goedkeuring door de Raad zal de nieuwe wettekst worden voorgelegd aan het Europees Parlement voor een stemming in eerste lezing, en aan de Raad voor de definitieve aanneming.

Zo kan de nieuwe verordening vóór eind 2017 in werking treden.

Het Commissievoorstel voor een verordening inzake het duurzame beheer van externe vissersvloten werd op 11 december 2015 bij de Raad ingediend. Op 28 juni 2016 bereikte de Raad een akkoord over een algemene oriëntatie, op basis waarvan op 8 maart 2017 in het Coreper overeenstemming werd bereikt over een mandaat voor onderhandelingen met het EP.

Tussen april en juni 2017 vonden 3 informele trialogen met het EP plaats. [Persmededeling Europese Raad 20/06/2017]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *