Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Aanlandplicht in de Garnalenvisserij: is het tij te keren?

2 min read

Ook de garnalenvisserij lijkt meegezogen te worden in de ‘Perfect Storm’ waartoe de aanlandplicht zich inmiddels heeft ontwikkeld. En een oplossing is verder weg dan ooit.

De aanlandplicht is van toepassing op gequoteerde vissoorten, en dat zijn garnalen niet. Garnalenvissers beschikken veelal ook niet over vangstrechten voor quotasoorten. Daarom is in de ogen van VisNed de aanlandplicht ook niet van toepassing op garnalenvisserij. Zo redeneren ook Duitsland en Denemarken. Een plausibele redenering.

Maar Minister Kamp, die na het vertrek van Martijn van Dam het visserijdossier tijdelijk overnam, denkt daar heel anders over. In een brief aan de Tweede Kamer geeft hij nu aan dat het niet om de visserij gaat, maar om de vis. Daarmee creëert hij voor Nederlandse garnalenvisser een groot probleem.

Er moet immers gequoteerde vis worden aangeland door vissers die hiervoor geen quotum hebben. Nog los van de praktische problemen aan boord en in de afslagen. Door de opstelling van het Ministerie wordt de illegaliteit als oplossing wel heel aantrekkelijk. En de illegale praktijken wil VisNed juist terugdringen, ook in de garnalenvisserij.

VisNed ziet een uitzondering als mogelijke oplossing voor de situatie, net zoals dat waarschijnlijk voor andere soorten mogelijk is. Maar daar is onderzoek voor nodig naar de overleving. Maar in de garnalenvisserij is nog niet eens een begin van onderzoek. En er is nog geen begin van ideeën over quotumtoedeling.

VisNed vermoedt dat Minister Kamp zich met zijn antwoord aan de Tweede Kamer op een heel vervelende manier in onze voet schiet. Want als deze storm in 2019 met volle kracht over de garnalenvloot zou razen, is het einde oefening voor de garnalenvissers. Daarom gaat VisNed deze kwestie komende week heel nadrukkelijk bij het Ministerie aan de orde stellen. Wat vast staat is dat de garnalensector voluit aan de bak moet om gegevens aan te dragen om het tij te keren. [Nieuwsbericht VisNed – vrijdag 3 november 2017]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *