Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Gitzwarte uitkomst pulsvisserij door stemming Europees Parlement

2 min read

Dinsdag 16 januari stemde een meerderheid van de 750 Europarlementariërs in Straatsburg voor een totaalverbod van het pulstuig in Europa.

Dinsdag 16 januari stemde een meerderheid van de 750 Europarlementariërs in Straatsburg voor een totaalverbod van het pulstuig in Europa. Een dramatische uitkomst voor de visserijsector.

Het slechtst denkbare scenario heeft zich voltrokken. Een besluit dat genomen is op basis van Fake News en emotie. Met een tegenoffensief gericht op alle Europarlementariërs is de afgelopen weken hard gewerkt om de wetenschappelijk onderbouwde voordelen van Pulsvisserij onder de aandacht te brengen. Het mocht niet baten. Als deze uitkomst wordt overgenomen in de triloog onderhandelingen is er geen toekomst meer voor deze vorm van visserij.

Een delegatie met vertegenwoordigers van VisNed, de Nederlandse Vissersbond en de Visserijgemeenten was aanwezig bij de cruciale stemming in Frankrijk en zag verbijsterd hoe het drama zich voltrok. “Deze uitkomst heeft grote gevolgen voor vele familiebedrijven in de visserijsector”, aldus Pim Visser in een persverklaring.

Wetenschap verliest van emotie

Het is natuurlijk allemaal bekend bij u als lezer van deze nieuwsbrief. Wetenschappelijke onderzoeken laten grote veelbelovende resultaten zien op het gebied van ongewenste bijvangst, brandstofverbruik en beroering van het bodemleven. “De beslissing van de Europarlementariërs is genomen in weerwil van wetenschappelijk getoetste informatie. Zij hebben voornamelijk aandacht gehad voor Fake News als ‘de Nederlanders vissen de zee leeg’ en ‘puls vissers elektrocuteren de vissen’ van extremistische Franse actiegroepen. Echt klinkklare onzin”, aldus Pim Visser, die samen met Durk van Tuinen van de NVB de kar trok.

“Wij hebben ons uiterste best gedaan om in gesprekken en informatieve documenten de Europarlementariërs te voorzien van wetenschappelijke informatie.” Voor en achter de schermen hebben VisNed en de Nederlandse Vissersbond hard gewerkt aan oplossingen, maar de beschuldigingen van fraude en bedrog die vanuit Frankrijk onterecht zijn geuit, hebben het gewonnen van objectief wetenschappelijk bewijs.

Hoe nu verder?

Na de stemming in het Europees Parlement ziet het er dus erg slecht uit voor de Nederlandse visserijsector en de puls visserij in het bijzonder. “Wij hadden erop gerekend dat weldenkende mensen dit niet hadden toegelaten” aldus Pim Visser. Met de uitkomst van de stemming gaat het Europees Parlement onderhandelen met de Europese Commissie en de Europese Raad van ministers. “De Europese Commissie is voorstander van het pulstuig en zal uiteraard inzetten op voortzetting van het onderzoek. Ook minister Schouten heeft toegezegd alles te doen wat in haar macht ligt om binnen de triloog een andere uitkomst te realiseren. Daar gaan wij haar natuurlijk bij helpen waar we kunnen!”

De triloog zal waarschijnlijk 1 jaar in beslag gaan nemen. In de tussentijd zal de huidige situatie blijven bestaan. Maar indien er dan geen wending ten goede is gerealiseerd zullen de Pulsontheffingen zeer zeker op de tocht komen te staan.

Maandag as. is er spoedoverleg met de minister. Natuurlijk zullen dan alle opties op tafel komen hoe de toekomst van Puls toch gewaarborgd kan worden. [Nieuwsbrief VisNed- Urk, 16 januari 2018]

Lees ook op de website van de Nederlandse Vissersbond: Gitzwarte uitkomst van stemming pulsvisserij in Europees Parlement

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *