Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Pulsonderzoek in volle vaart verder

2 min read

Het pulsonderzoeksprogramma 2016 – 2019 is goed op stoom. Het wordt in opdracht van LNV uitgevoerd door WMR. Waar nodig wordt bijgestuurd om te zorgen dat op alle legitieme vragen over de puls een antwoord gegeven kan worden.

Vorige week is in Den Haag een aantal onderzoeksvragen nader onder de loep genomen.

Oorzaak en gevolg

Een punt van aandacht is het onderscheid tussen het effect van de gebruikte puls-stimulatie en “de rest”. Wanneer bijvoorbeeld gekeken wordt naar beschadiging van vissen uit de pulstuigen, dan is niet meteen te onderscheiden of de oorzaak nou de puls of bijvoorbeeld de vangst in het visnet is geweest. Daarom zijn onlangs enkele trekken met een inactieve pulsmodule uitgevoerd. De resultaten kunnen worden meegenomen in het deelonderzoek van Pim Boute van het NIOZ. Een ander voorbeeld is de druk op de tong in de zuidelijke Noordzee. Deze wordt gemakkelijk op puls afgeschoven, maar lokaal toegenomen visserijintensiteit is misschien een veel waarschijnlijker oorzaak. WMR levert over deze situatie binnenkort een nieuwe analyse op.

Bodemimpact nader bekeken

In juni wordt net als vorig jaar experimentele bevissing uitgevoerd. Dit keer wordt de puls aan- en uitgeschakeld om de effecten naast elkaar te kunnen leggen. De experimentele bevissing zal plaatsvinden in een gebied waar recentelijk niet is gevist. Bemonstering vindt vooraf en na afloop plaats met een onderzoeksschip van het NIOZ, die het mogelijk maakt om uitgebreide metingen aan de chemie en samenstelling van de bodem uit te voeren.

Dataverzameling puls

De wekelijkse dataverzameling van de pulsvloot loopt organisatorisch vlot. Met de ingebruikname van de nieuwe versie van de sheet in januari jongstleden, is het nu tijd om de puntjes op de i te zetten. Er kunnen, door onoplettendheid of anderszins, wel eens foutjes of onvolkomenheden optreden die de automatische verwerking van de gegevens veel complexer maken. VisNed duikt daarom de komende weken in de gegevens en neemt via de PO’s contact op met de schepen waar extra oplettendheid gewenst is. Maar elke week worden ook vele foutloze sheets aangeleverd, waar wij de vissers zeer dankbaar voor zijn.

ICES advies

Ondertussen wordt ICES gevraagd om een beoordeling uit te brengen ten aanzien van de ecologische effecten van de pulsvisserij. Er is snel geschakeld tussen de verschillende Nederlandse partijen om het onderzoeksproces in gang te zetten. Want dan kunnen de uitkomsten dit jaar nog mee in het Brusselse besluitvormingstraject. ICES zal met een werkgroep van onafhankelijke wetenschappers een systematische beoordeling uitvoeren op al het onderzoek dat al bekend is. Hierdoor kunnen tegenstanders in ieder geval niet meer roepen dat  alleen Nederlandse organisaties achter de pulsvisserij staan en dat de conclusies daarom niet te vertrouwen zijn. Hoewel in het Europarlement helder is geworden dat emotie en onjuiste beeldvorming een zeer grote rol kunnen spelen, geeft VisNed samen met de andere partijen hiermee een duidelijk signaal: we hebben het volste vertrouwen in de plaats die de pulsvisserij verdient.  [Nieuwsbericht VisNed -2 maart 2018]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *