Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Dit seizoen al 110 miljoen palingen naar Azië gesmokkeld

2 min read

Franse glasaal visserij

De Sustainable Eel Group (SEG) doet een dringend beroep op Europa om maatregelen te nemen die de illegale visserij en export van Europese paling tegengaan.

Binnen de huidige regels mag Europese paling niet buiten de EU worden verhandeld. Controle-instanties schatten echter dat er dit seizoen, met nog een maand te gaan, al zo’n 110 miljoen jonge palinkjes vanuit Europa naar kwekerijen in Azie zijn gesmokkeld.

Omdat de Europese paling ernstig wordt bedreigd is de visserij in heel Europa gelimiteerd. De controle op de visserij en op de gestelde handelsbeperkingen moeten echter strenger worden gehandhaafd.

“Illegale export moet nu stoppen”, zegt Andrew Kerr, voorzitter van de Sustainable Eel Group: “Deze handel naar Azie ondermijnt het programma van Europese maatregelen om de paling te beschermen. Voor iedere paling die er in Europa wordt gegeten, worden er nu drie tot vijf illegaal verhandeld.”

Aangetoond is dat het handelsverbod, dat sinds 2010 van kracht is, niet effectief wordt gehandhaafd door verschillende EU-lidstaten. De Franse visserij autoriteit (Le Comite national des peches maritimes et des elevages marins) verklaarde onlangs dat er dit seizoen zo’n 140 miljoen jonge palingen zijn gevangen, terwijl het seizoen nog een hele maand duurt. Uit marktonderzoek blijkt echter dat er van dat aantal maar 30 miljoen naar legale marktpartijen in Europa zijn gegaan. De overige 110 miljoen zijn verdwenen.

SEG roept de Europese Commissie nu op om de bestaande handelsmaatregelen (onder CITES en de Commissie Regulering (EU) nr. 1320/2014) strenger te handhaven. Bovendien moet volledige traceerbaarheid verplicht worden gesteld, zodat kan worden voldaan aan artikel 12 in de Europese Aalregulering over controle en handhaving.

Onvoldoende handhaving van handelsbeperkingen frustreren het Europese aal-herstelprogramma. Zonder toezicht floreert de Illegale export en worden inspanningen voor een verantwoorde en beheerste visserij ondermijnd. Daarmee komt niet alleen een gezonde palingpopulatie op de tocht te staan, maar ook zo’n 10.000 banen in Europa. [Dit is een origineel bericht van PR Newswire van 9 maart, 2018]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *