Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Internationale biologen bij elkaar voor toestandsbeoordeling visbestanden

2 min read

Kaartje met een aantal verschillende Europese visserijgebieden

Op 29 juni worden de nieuwe ICES-adviezen gepresenteerd. Ter voorbereiding daarop zijn de visserijbiologen afgelopen dinsdag bij elkaar gekomen voor hun jaarlijkse klus om een update te maken van de ontwikkelingen van de belangrijkste visbestanden in de Noordzee en het Skagerrak.

Dit jaar gaat het voor Nederland vooral om tong, schol en tarbot. De Werkgroep Noordzee-Skagerrak (WGNSSK) komt bijeen in het gebouw van ILVO te Oostende. In totaal staan 10 werkdagen gepland tot volgende week vrijdag.

Het voornaamste werk bestaat uit het actualiseren van de data op grond van de aanvoercijfers en de surveys. Vanuit Nederlandse optiek wordt er in het bijzonder gekeken naar tong, schol en tarbot. Afgelopen maandag werden we bijgepraat over de inbreng vanuit WMR IJmuiden.

Wouter van Broekhoven zal volgende week een aantal presentaties geven vanuit de VisNed-projecten Best Practices en Overleving. Na al het rekenwerk in deze werkgroep en het doorlopen van de goedkeuringsprocedure zullen de ICES-adviezen 2019 op vrijdag 29 juni 2019 gepresenteerd worden.

Tarbot

We spreken op dit moment uiteraard alleen nog maar over voorlopige cijfers, maar bij tong en schol geven die geen verrassende nieuwe inzichten.

Tarbot is na de benchmark van vorig jaar aangepast. Dat heeft geleid tot een grotere stock, een verlaging van de Visserijsterfte en een verhoging van de TAC. Omdat tarbot nog steeds gekwalificeerd is als een data-limited stock wordt een tweejaarlijks advies uitgebracht. Dit betekent concreet dat het verhoogde TAC-advies 2018 ook gaat gelden voor volgend jaar. Dat is nu al duidelijk. Binnen het project Onderzoekssamenwerking is wel een project goedgekeurd waarbij de wetenschappelijke informatie over tarbot verbeterd moet worden, maar de vruchten hiervan zullen pas over enkele jaren te zien zijn.

Schol

VisNed heeft bij schol opnieuw aandacht gevraagd voor de vorig jaar nieuw vastgestelde referentiepunten. Met name dat voor het paaibestand volgens MSY-principe en het MSY-niveau van visserijsterfte. Er is uitvoerig gediscussieerd over schol en noordelijke heek. Voor beide bestanden geldt dat ze in korte tijd heel explosief gestegen zijn. De vastgestelde procedure, waarbij informatie uit de meest recente vijf jaar de uitkomst bepaalt, blijkt hier voor rare uitkomsten te zorgen. ICES heeft deze procedure nog eens bevestigd en wacht voor de vraag of hier in de toekomst wijzigingen aangebracht moeten worden voorstellen uit de werkgroep af.

Schrappen TAC’s?

Medegedeeld wordt dat deze WGNSSK een verzoek van de Europese Commissie behandelt om een advies te geven over het beheer van een stock als de daarvoor geldende TAC geschrapt wordt. Het gaat hierbij dan om de gecombineerde TAC’s van tarbot/griet en tongschar/witje en wijting in het Skagerrak.

Deze vraag houdt verband met het vereenvoudigen van de implementatie van de aanlandplicht. Soorten die niet onder een vangstbeperking/TAC zitten vallen ook niet onder de aanlandplicht. Eerder is hiertoe besloten bij de TAC voor schar en bot. [Nieuwsbericht VisNed – 25 04 2018]

>>> Lees hier meer recente nieuwsberichten van VisNed <<<

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *